JUŻ W SPRZEDAŻY

Tomasz Plata
Pośmiertne życie romantyzmu

w serii WIEDZA O TEATRZE wydawanej wspólnie przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie

Pośmiertne życie romantyzmu
Do dorocznej nagrody
Polskiego Towarzystwa Badań Teatrologicznych
nominowane zostały
aż cztery książki
wydane przez Instytut Teatralny!

Z tej okazji ogłaszamy
PROMOCJĘ
od 24 do 28 kwietnia 2017

Większość z tytułów wydanych przez IT
50% taniej

Aktualności