PREMIERA KSIĄŻKI 31 MARCA 2017

Tomasz Plata
Pośmiertne życie romantyzmu

w serii WIEDZA O TEATRZE wydawanej wspólnie przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie

Pośmiertne życie romantyzmu

Już w sprzedaży


Ewa Partyga
Wiek XIX. Przedstawienia

Kolejny tom z serii Teatr publiczny. Przedstawienia 1765–2015 wydawanej wspólnie przez Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Instytut Sztuki PAN

Wiek XIX. Przedstawienia

Aktualności