Wyprzedaż zdjęcie Zabawa w teatr / Playing With Theatre

Zabawa w teatr / Playing With Theatre

Przekład: na jęz. ang. Barbara Kołodziejczyk et al.

red.: Dorota Buchwald, Ewa Dąbek-Derda, Jerzy Juk Kowarski

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-63276-04-1
Rok wydania: 2012
Format: 250 x 295
Liczba stron: 861

Album poświęcony pracy artystycznej jednego z najwybitniejszych polskich scenografów – Jerzego Juka Kowarskiego – jest niekonwencjonalną opowieścią o czterdziestu latach twórczości, która zaowocowała ponad osiemdziesięcioma inscenizacjami, przygotowanymi we współpracy z najwybitniejszymi reżyserami – głównie Jerzym Jarockim

Czytaj więcej

30,00 zł

więcej mniej

Album poświęcony pracy artystycznej jednego z najwybitniejszych polskich scenografów – Jerzego Juka Kowarskiego – jest niekonwencjonalną opowieścią o czterdziestu latach twórczości, która zaowocowała ponad osiemdziesięcioma inscenizacjami, przygotowanymi we współpracy z najwybitniejszymi reżyserami – głównie Jerzym Jarockim.

Większość z tych przedstawień to spektakle stanowiące fundament współczesnej historii polskiego teatru. Dwujęzyczna, polsko-angielska, 860-stronicowa publikacja, składa się z trzech części: pięciu tekstów analitycznych, opowieści wizualnej – zbudowanej z 944 zdjęć, projektów, szkiców, rysunków, bazgrołów – z kluczem informacyjno-interpretacyjnym oraz czterech rozmów z bohaterem.

Zabawa w teatr jest też metapowieścią o książce – ma oryginalną narrację wewnętrzną, która pozwoli czytelnikowi wytyczyć własne ścieżki lektury i odnajdywać ukryte na różnych poziomach sensy i symbole.


An album dedicated to the artistic work of one of the most outstanding Polish set designers, Jerzy Juk Kowarski, is an unconventional story about forty years of work that resulted in over eighty stagings, prepared in collaboration with the most distinctive theatre directors, mainly with Jerzy Jarocki.

Most of these performances make up the foundations of the contemporary history of Polish theatre. Bilingual, Polish-English, the 860-page publication consists of three parts: five analytical texts, a visual tale made up of 944 photographs, designs, sketches, drawings and scrawls, along with an information – interpretation key, as well as four interviews with the hero.

Źródło: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Klienci kupili również