Nowość zdjęcie Marzyć, znaczy tworzyć... Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 1976-2016

Marzyć, znaczy tworzyć... Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 1976-2016

Wydawnictwo: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

ISBN/ISSN: 978-83-930356-8-7
Miejsce wydania: Radom
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 584
Oprawa: Twarda z obwolutą

50,00 zł

więcej mniej

Praca Marzyć znaczy tworzyć… Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 1976-2007 ma charakter historycznoteatralny. Jej głównym założeniem i ambicją było
prześledzenie dziejów jedynej zawodowej sceny, działającej w ponad dwustutysięcznym mieście – Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego.
Celem rozprawy była dokumentacja, przygotowanie opracowania, którego radomski teatr, podobnie jak wiele innych scen w kraju do tej pory nie miał. Założeniem wyjściowym było zrekonstruowanie funkcjonowania Teatru Powszechnego w Radomiu nie tylko jako zjawiska artystycznego, ale także jako instytucji. Jest to powód, dla którego – obok prezentacji dokonań artystycznych – stosunkowo wiele miejsca w rozprawie poświęcono kwestiom finansowania,
opisem uwarunkowań (zarówno materialnych, jak i technicznych), mających wpływ na ostateczny kształt repertuaru. Staraniem autorki było udokumentowanie faktów, przybliżenie atmosfery, która
panowała w i wokół teatru, odtworzenie warunków i reguł prowadzenia teatru w zmieniających się warunkach społeczno-politycznych.
Selekcjonując materiały, opisując spektakle, wydarzenia i ludzi związanych z teatrem w Radomiu, autorka poszukiwała odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań:
• czym charakteryzowały się i różniły między sobą poszczególne dyrekcje?
• w jaki sposób układano repertuar?
• jak wyglądały najgłośniejsze radomskie przedstawienia?
• co pisali o nich krytycy?
• jak reagowała na nie publiczność?
• jak kształtował się i zmieniał zespół?
• w jaki sposób i w jakim zakresie okoliczności pozateatralne wpływały na codzienność tej
sceny?
Całość otwiera kilkustronicowy szkic, w skrótowy sposób prezentujący życie teatralne Radomia, począwszy od działalności pijarskiego teatru szkolnego w I poł. XVIII w., poprzez wizyty wędrownych trup, podejmowane w XIX w. próby uruchomienia stałej profesjonalnej sceny w mieście, po połowę lat 70-tych XX w., kiedy marzenia radomian o własnym teatrze zaczęły z wolna przybierać coraz bardziej realny kształt.

To obszerne fragmenty jej rozprawy doktorskiej, którą autorka obroniła w maju tego roku na KUL. Na co dzień Anna Kulpa jest kierownikiem literackim w radomskim Teatrze.

dziennikteatralny.pl

Klienci kupili również