• 0
  54,00 zł W magazynie
  red. Maria Jolanta Olszewska
  Narodowe Centrum Kultury
  ISBN/ISSN: 978-83-7982-448-9
  Rok wydania: 2022

  Tom poświęcony Marii Konopnickiej w 180. rocznicę jej urodzin gromadzi artykuły i eseje badaczy zajmujących się jej twórczością. Zaprezentowane spektrum interpretacji wybranych dzieł, ich recepcji i edycji, odpowiada wielości zainteresowań kulturowych i społecznych autorki.

  54,00 zł
 • 1
  75,00 zł W magazynie
  Adam Regiewicz
  Słowo / obraz terytoria
  ISBN/ISSN: 978-83-8325-002-1
  Rok wydania: 2022

  Słownik odgłosów somatycznych odbiega od tradycyjnej słownikowej formuły – jest opowieścią. Opowiadając o dźwiękach, opowiada o człowieku i jego stosunku do świata, przejawach jego obecności i sposobach komunikacji.

  75,00 zł
 • 2
  0
  39,00 zł W magazynie
  Jean-Jacques Lecercle
  Eviva L arte
  ISBN/ISSN: 9788396025876
  Rok wydania: 2022

  Jeśli Frankenstein jest mitem, to natychmiast pojawiają się dwa pytania. O jaki mit chodzi? I jaka koncepcja mitu jest potrzebna, by rzucić światło na tę zarazem powieść filozoficzną?

  39,00 zł
 • 0
  36,00 zł W magazynie
  Olga Żyminkowska
  Universistas
  ISBN/ISSN: 978-83-2423-821-7
  Rok wydania: 2022

  Immanentny związek estetyki z egzystencją leży u podstaw twórczości Milana Kundery. Teza o istnieniu światopoglądu formy, jak można ów związek nazwać, zakłada, iż wybór gatunku bądź rodzaju literackiego nie jest filozoficznie obojętny, gdyż składa się nań przyjęcie zestawu tez o charakterze światopoglądowym.

  36,00 zł
 • 1
  147,00 zł W magazynie
  red. Piotr Stepnowski Joanna Kamień
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  ISBN/ISSN: 978-83-8206-414-8
  Rok wydania: 2022

  Nie mogę wyjść z podziwu dla Gdańskich śladów Szekspira – dwujęzycznego wydawnictwa poświęconego Danielowi Chodowieckiemu i profesorowi Jerzemu Limonowi. Pierwszy był utalentowanym i cenionym rysownikiem, drugi znakomitym filologiem angielskim, historykiem i teoretykiem teatru.

  147,00 zł
 • 2
  1
  39,00 zł W magazynie
  Edward Jakiel
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  ISBN/ISSN: 978-83-8206-403-2
  Rok wydania: 2022

  Książka przedstawia studium nieznanych dramatów z początków XX wieku o tematyce pasyjnej. Analizuje się w niej zawartość materiału biblijnego, jego przekształcenia, z odniesieniami o charakterze filologicznym w zakresie przekładu archetekstu biblijnego.

  39,00 zł
 • 0
  24,90 zł W magazynie
  Tadeusz Sławek
  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  ISBN/ISSN: 978-83-226-4183-5
  Rok wydania: 2022

  Może trzeba czytać tę sztukę jako przekaz „po śmierci”? Może nikt nie ocalał z nawałnicy, która wcale nie była dziełem Prospera, tylko dzikim obrządkiem natury? Może nikt się nawrócił, nikt nikomu nie przebaczył, nikt nie uznał swych grzechów i nikt nie okazał ani skruchy, ani wielkoduszności.

  24,90 zł
 • 1
  45,00 zł W magazynie
  Piotr Sawczyński
  Instytut Badań Literackich PAN
  ISBN/ISSN: 978-83-6689-863-9
  Rok wydania: 2022

  Piotr Sawczyński - filozof, filolog i politolog, doktor nauk społecznych w Katedrze Filozofii Polityki Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Polityki Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor książki Polityczność podmiotu (Kraków 2016) i kilkunastu artykułów naukowych.

  45,00 zł
 • 2
  2
  48,00 zł W magazynie
  IBL
  ISBN/ISSN: 978-83-66898-23-3
  Rok wydania: 2021

  Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2019) śledzą artystyczne ekspresje Holokaustu w teatrze, filmie, muzeach, sztukach wizualnych oraz zjawiska z kręgu kultury popularnej. Stanowią kontynuację badań, które podjęliśmy kilkanaście lat temu w Literaturze polskiej wobec Zagłady (1939-1968). 

  48,00 zł
 • 0
  34,90 zł W magazynie
  Andrzej Kopacki
  Officyna
  ISBN/ISSN: 9788366511538
  Rok wydania: 2021

  To nie jest tradycyjna historia literatury ani podręcznik przekładoznawstwa. Andrzej Kopacki przełożył dwadzieścia jeden wierszy niemieckojęzycznych (od Goethego do dzisiaj) i opatrzył ich polskie wersje autokomentarzem translatorskim.

  34,90 zł
 • 1
  30,00 zł W magazynie
  Antoni Winch
  Instytut Sztuki PAN
  ISBN/ISSN: 978-83-66519-31-2
  Rok wydania: 2021

  Książka Szkoda Zachodu. Witkacy – Mrożek – Levin rozpatruje twórczość wymienionych w podtytule dramatopisarzy w kontekście nowoczesności. I na odwrót: nowoczesność, jej problemy, zjawiska w niej zachodzące, pojawiające się tendencje, analizuje poprzez lekturę dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka oraz Hanocha Levina.

  30,00 zł
 • 2
  3
  40,00 zł W magazynie
  Lech Sokół
  Instytut Sztuki PAN
  ISBN/ISSN: 978-83-66519-28-2
  Rok wydania: 2021

  Książka Twarze nowoczesności: Marivaux – Watteau – Baudelaire – Ibsen – Strindberg – Rimbaud –Wyspiański – Witkacy – Regamey z różnych powodów powstawała przez wiele lat. Stanowi jednak całość o przemyślanym tytule, w którym nieprzypadkowo pojawia się słowo "twarze". 

  40,00 zł