Nowość zdjęcie Wayang. Jawajski teatr cieni

Wayang. Jawajski teatr cieni

Wydawnictwo: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako

ISBN/ISSN: 978-83-956228-4-7
Miejsce wydania: Warszawa-Toruń
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 355
Oprawa: twarda

64,00 zł

więcej mniej

We współczesnym jawajskim teatrze cieni, określanym mianem wayang kontemporer, o którym opowiada ta książka, ponad tysiącletnia tradycja współistnieje z innowacjami wprowadzanymi do przedstawień w ostatnich dekadach. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się występy najlepszych lalkarzy, znanych z telewizji czy internetu, jak i twórców eksperymentujących, łamiących zasady i wykraczających poza tradycyjne rozumienie teatru cieni.
Pierwsza część książki przedstawia historię wayangu oraz elementy tworzące spektakle tradycyjnego i współczesnego teatru cieni na Jawie: poczynając od lalkarza, będącego również dramaturgiem, reżyserem i dyrygentem, poprzez animowane przez niego lalki, do opisu przestrzeni, muzyki i wreszcie samego przedstawienia. Druga część koncentruje się na pokazaniu współczesnego wayangu, jego roli w najnowszej historii Indonezji i kierunków rozwoju tego teatru w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku.

www.azymut.pl