Aporia. The City Is The City

Aleksandra Wasilkowska (koncepcja), Jesse Larner (red.), Krystyna Mogilnicka (red.)

Wydawnictwo: Shadow Architecture, Dream Adoption Society, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-66124-13-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
Format: 190 x 250
Liczba stron: 90
Oprawa: Broszura ze skrzydełkami

35,00 zł

więcej mniej

Publikacja jest częścią projeku APORIA. MIASTO JEST MIASTEM


„Wyobraź sobie dwa miasta, których mieszkańcy żyją w równoległych rzeczywistościach. Każdy z budynków jest hybrydą, współistnieniem dwóch funkcji i przestrzeni naraz. W tym samym budynku możesz być w domu lub na cmentarzu, na bazarze lub na stadionie, możesz zdecydować aby być w obu miejscach naraz. Tkanka miejska jest bezpośrednią emanacją stanu rozdwojenia. Z pozoru niemożliwe do połączenia systemy miejskie w sposób organiczny splotły się ze sobą w jednym miejscu. Panuje tu zarówno chaos jak i porządek. W cieniu monumentalnych gmachów płożą się stragany i fawele z blachy falistej, które niczym śluzowce organicznie porastają prostopadłościenną, perfekcyjnie zaplanowaną architekturę. Ulice są podwójne, wzdłuż elewacji pojawiają się niezliczone przeploty, z których rozpościera się widok na przestrzenie podwójnego miasta. Każdy obywatel ma swojego sobowtóra w mieście równoległym, którego cień jest najważniejszym elementem samoświadomości każdego mieszkańca. Podwójna architektura cienia jest spełnieniem utopii, w której miasta ulegają nieustannej hybrydyzacji i poszerzeniu.”

Publikacja zawiera Poszerzoną Rzeczywistość - jest powiązana z aplikacją Augmented Reality 
Więcej na: aporia-city-city.com  

APORIA. THE CITY IS THE CITY otrzymała główną nagrodę Polish Graphic Design Awards 2019 w kategorii Wydawnictwo - Album i katalog, wyróżnienie w kategorii Katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne w 60. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2019" oraz honorowe wyróżnienie w konkursie „Best Book Design from all over the World" 2021 przyznawane przez Stifung Buchkunst w Lipsku.

----------------------------


The book coincides with the project APORIA. THE CITY IS THE CITY  

 

"Imagine two cities, where the inhabitants live in parallel realities. The streets are doubled, multiple crosshatches appear along the facades, giving out onto a sprawling view of the double city. Every building is a hybrid; two functions and two spaces co-exist simultaneously. Within a single building, one can be at home or in the tomb, at the bazaar or in a palace, you are able to decide how to be in both places at the same time. While at a temple, you might find yourself in a public toilet, in a hothouse you might also be in the garbage dump. The urban fabric is a direct emanation of a split-state. Every function shadows its other function. Intertwining architectural forms create a hybrid and far-reaching city full of paradoxes and uncharted paths. The community is made from rumor and ritual exchanges of code. The doubled shadow architecture is the total fulfillment of Utopia, where the cities undergo unending hybridization and expansion. From this emergent order the scenario of your experience unravels."

This publication contains an Augmented Reality (AR) layer

More at aporia-city-city.com

APORIA. THE CITY IS THE CITY received the top Polish Graphic Design Award 2019 under the category Publications: Album and Catalog, a special mention in the category of Catalogs, Special Pressings, and Other Publications at the 60th Polish Society of Book Publishers Competition for "Most Beautiful Book of the Year 2019", as well as Honorary Appreciation for the "Best Book Design from all over the World" 2021 competition held by the Stiftung Buchkunst in Leipzig, Germany.


Klienci kupili również

  • 25,00 zł

    Ta książka jest zaproszeniem do czynnego myślenia – o tekstach Wyspiańskiego i poprzez nie. Gromadzi teksty, które powstały w trakcie projektu artystyczno-badawczego. Jego celem było stworzenie scenicznego laboratorium, w którym w intensywnym dialogu i w warunkach eksperymentu zaproszeni badacze i artyści mogli dążyć do odkrycia nowych sposobów...

    25,00 zł