Polska "Szulamis". Studia o teatrze polski i żydowskim

Wydawnictwo: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-944934-8-6
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 678
Oprawa: twarda

Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska od przeszło ćwierć wieku zajmuje się dziejami teatru i dra­matu żydowskiego, a także inicjuje badania nad tą ważną dla obecności kultury żydowskiej na ziemiach polskich dziedziną. Jest autorką pionierskich studiów o dziejach dramatów żydowskich na scenach pol­skich. Badała również dzieje teatru w Litzmannstadt-Ghetto oraz dramaty autorów polskich poświę­conych powstaniu w getcie warszawskim. Właśnie te studia wypełniają ten tom, w którym akcentuje złożone – ale niezmiernie ważne – relacje między teatrem polskim i żydowskim. Czytelnicy będą mogli więc poznać nie tylko dzieje teatru żydowskiego (od XIX wieku do dzisiaj), ale także współczesnych autorów żydowskich i izraelskich.

Prof. dr hab. Lidia Kuchtówna

 

Wyrażam swoje najwyższe zadowolenie, że inicjatorka badań nad teatralną sztuką żydowską – prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska – drukuje w jednym tomie swoje rozprawy i artykuły, po­wstałe od końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Prace te miały i mają fundamentalne znaczenie dla wiedzy o żydowskiej sztuce scenicznej i jej związkach z teatrem polskim. Szczególną wartość naukową mają rozprawy o początkach teatru żydowskiego na ziemiach polskich, o pierwszych polskojęzycz­nych realizacjach utworów żydowskich autorów, a zwłaszcza o teatrach gettowych w czasie drugiej wojny. Nie mam wątpliwości, że tom stanowić będzie ważną pozycję naukową i przyczyni się do po­pularyzacji dziejów teatru żydowskiego w Polsce.

Prof. dr hab. Eleonora Udalska

akademia.at.edu.pl

Klienci kupili również