Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych

Ewa Guderian-Czaplińska, Małgorzata Leyko

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, National Academy for Theatre and Film Arts, Palacký University Olomouc, Slovak Theatre Institute, Slovenian Theatre Institute

ISBN/ISSN: 978-83-63276-90-04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 502
Oprawa: Broszura ze skrzydełkami

45,00 zł

więcej mniej

Ten - ponad czterystustronicowy - tom tekstów i rozpraw (...) jest inicjatywą wydawniczą naukowo ważną, merytorycznie doniosłą i poznawczo atrakcyjną. Zawiera oprócz tekstów stricte redakcyjnych (wstęp, biogramy autorów wstępów do poszczególnych cząstek książki, nota edytorska i indeks) rozdziały poświęcone kulturze i awangardowej sztuce teatralnej jedenastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej - Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier (...) Każda część narodowa poprzedzona jest kompetentnym, autorskim, współczesnym opracowaniem historyczno-rekonstrukcyjnym, prezentującym generalia teatru awangardowego, kontekst społeczno-kulturowy, ogólną sytuację w teatrze i główne propozycje o nowatorskim charakterze. Potem następują teksty z epoki, wskazujące na zasadnicze idee i pomysły o postulatywnym wprost bądź pośrednio charakterze, a także prezentujące recepcję awangardowego teatru. Pośród autorów dostrzegamy główne dla awangardy tamtych lat nazwiska, takie jak Geo Milew, Emil Frantiśek Burian, Andrzej Pronaszko, Witold Wandurski, Benjamin Fundoianu, H.M. Maxy, Laszlo Moholy-Nagy, Marko Tereszczenko, świadczące o zainteresowaniach głównych prawodawców awangardy nowoczesnym teatrem jako ważnym elementem nowatorstwa awangardowego sztuki (...)

prof. dr hab. Grzegorz Gazda

Recenzja: Karolina Czerska, Awangarda w ofensywie, Teatr 9/2019

http://www.teatr-pismo.pl/czytelnia/2428/awangarda_w_ofensywie/ 

Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych

Spis treści

Słowo wstępne

Bułgaria: wybór tekstów

Kamelia Nikolova - Bułgarska awangarda teatralna 

Geo Milew - Sztuka teatru

Chrisan Cankow - Konspekt reżyserski sztuki Mieszczanin szlachcicem (fragmenty). Groteska w czterech aktach i jednym obrazie. Balet, tańce i pieśni

Chorwacja: wybór tekstów

Boris Senker - Awangardowe tendencje w teatrze chorwackim

Josip Kulundžić - Nowy teatr

Branko Gavella - Teoria aktorstwa [Drogi do nowego teatru; Reżyseria, krytyka i publiczność. Przedmowa; Aktorstwo. Problemy teatralne]

Czechy: wybór tekstów

Martin Bernátek, Anna Hejmová, Jan Jiřík - Praca nad nowym światem. Teatr Emila Františka Buriana

Emil František Burian - Zamiećcie scenę

Emil František Burian - Teatr Pracy: studium przestrzeni teatralnej (wstęp)

Litwa: wybór tekstów

Martynas Petrikas, Asta Petrikienė - Antanas Sutkus i paradoks litewskiej awangardy teatralnej

Antanas Sutkus - Kilka momentów rozwoju teatru

Antanas Sutkus - Element scenograficzny w teatrze

Łotwa: wybór tekstów

Edīte Tišheizere - Teatr awangardowy na Łotwie: Eduards Smiļģis, Jānis Munic i Teatr Dailes

Deklaracja Teatru Dailes

Jānis Muncis - Zadania Teatru Dailes na przyszłość

Polska: wybór tekstów

Dariusz Kosiński - (Re)Forma. Zasadnicze idee i cechy charakterystyczne polskiej awangardy teatralnej 

Witold Wandurski - Forma istotą twórczości teatralnej

Andrzej Pronaszko - Odrodzenie teatru

Rumunia: wybór tekstów

Igor Mocanu - Rumuńska awangarda teatralna w czasopismach kulturalnych lat 20. XX wieku

Benjamin Fundoianu - Nowy teatr: Wyspa. Manifest

M.H. Maxy - Reżyseria – dekoracja – kostium

Słowacja: wybór tekstów

Martina Mašlárová - Nieżyczliwość historii wobec awangardy słowackiej

Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda - „prywatne listy fulli i galandy” (nr 1, 2, 3-4) 

Viktor Šulc - Pseudoformy i plusz krytyki

Słowenia: wybór tekstów

Ana Kocjančič - My – słoweńska awangarda teatralna

Fran Žižek - Ailuzjonizm

Ferdo Delak - Współczesna scena

Ukraina: wybór tekstów

Hanna Veselovska - Aktorskie przetworzenie i sztuka przedstawienia w ukraińskiej awangardzie teatralnej

Łeś Kurbas - List teatralny

Marko Tereszczenko - Sztuka przedstawienia

Marko Tereszczenko - Sztuka przedstawienia (budowa i metody pracy)

Węgry: wybór tekstów

Zoltán Imre - (Re)wizje. Eksperymenty węgierskiej awangardy

Ödön Palasovszky, Iván Hevesy - Manifest 1922

László Moholy-Nagy - Teatr totalny teatrem przyszłości

Autorzy wstępów i współtwórcy antologii

Nota edytorska

Indeks nazwisk

Klienci kupili również