Szachy literackie? Rzecz o twórczości Karola Irzykowskiego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ISBN/ISSN: 83-226-1486-1
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 237

10,50 zł

więcej mniej

W prezentowanej książce o twórczości Karola Irzykowskiego starano się ukazać złożone zagadnienie życia i twórczości autora Pałuby. Autor rozprawy ujawnia wielorakie oblicza tego krytyka, powieściopisarza, nowelisty, ale i dramatopisarza, poety i eseisty, analizuje nie tylko jego teksty literackie, ale i zapiski opublikowane w Dzienniku, porusza kwestie związków krytyka między innymi z Zofią Nałkowską czy Stanisławem Brzozowskim, twórczości Irzykowskiego z twórczością Witolda Gombrowicza. W recenzji wydawniczej Szachów literackich znalazły się takie oto słowa: "Jakóbczyk opisuje [...] i wnikliwie interpretuje ten obszar pisarstwa krytycznego Karola Irzykowskiego, który zawsze był uważany przez historyków literatury za niesłychanie ważny, a zarazem bardzo opornie poddający się analizie - komplikacjonistyczny [...] układ relacji między teoretycznymi postulatami Irzykowskiego a jego praktyką literacką, wielowarstwowy układ odsłaniania zafałszowań cudzych i własnych [...]". Napisana żywym i barwnym językiem książka z pewnością będzie interesującą lekturą nie tylko dla historyków literatury polskiej, studentów polonistyki czy nauczycieli polonistów.

Źródło: wydawnictwo.us.edu.pl