Raszewski dzisiaj czytany

red.: Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-63276-31-7
Rok wydania: 2014
Seria wydawnicza: Nowe Historie
Liczba stron: 335
Dostępność: od 3 do 5 dni

Pomysł, żeby na nowo przeczytać dziś Raszewskiego – i do tej lektury zaprosić badaczy teatru, dramatu, performansów i przedstawień kulturowych różnych generacji i szkół wziął się też z przekonania, że taka lektura może być dziś szczególnie pouczająca, ponieważ dyscyplina, która swoje powstanie i autonomię w tak wielkim stopniu zawdzięcza bohaterowi tej książki, przechodzi dynamiczne przeobrażenia.

Czytaj więcej

30,00 zł

więcej mniej

Pomysł, żeby na nowo przeczytać dziś Raszewskiego – i do tej lektury zaprosić badaczy teatru, dramatu, performansów i przedstawień kulturowych różnych generacji i szkół – wiązał się z obchodzoną w 2012 roku dwudziestą rocznicą śmierci autora Krótkiej historii teatru polskiego. Wziął się też z przekonania, że taka lektura może być dziś szczególnie pouczająca, ponieważ dyscyplina, która swoje powstanie i autonomię w tak wielkim stopniu zawdzięcza bohaterowi tej książki, przechodzi dynamiczne przeobrażenia. Ich najbardziej spektakularnym – ale przecież nie jedynym – przejawem pozostaje zwrot performatywny w humanistyce i przemożny wpływ, jaki wywarł on na naukę o teatrze. Od kilkunastu lat trwa intensywny proces redefinicji jej pola badawczego i procedur metodologicznych. Wydaje się, że to dobry moment, by spojrzeć na dorobek badacza z miejsca, w którym dziś jesteśmy. Postawić mu pytania, których sformułowanie możliwe stało się dopiero w językach nowych metodologii: antropologii widowisk, badań genderowych, studiów postkolonialnych, nowego historycyzmu czy transnorodowej histoire croisée.

Zaaranżowanie wielostronnego krytycznego dialogu z dorobkiem autora Bogusławskiego było celem konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w grudniu 2012 roku, której pokłosiem jest niniejszy tom. Wśród uczestników zaleźli się zarówno współpracownicy i uczniowie Zbigniewa Raszewskiego, jak i badacze, którzy – choćby z racji wieku – nigdy bezpośrednio się z nim nie zetknęli. Spotkanie to nie miało stać się w żadnym razie akademią ku czci patrona Instytutu. Zależało nam jednak na tym, żeby rozmowa objęła wszystkie aspekty pracy i dzieła Raszewskiego, a więc oprócz nauki także praktykę dydaktyczną, rolę, jaką odgrywał w środowisku naukowym i artystycznym, pozycję autorytetu, której ciężar i konsekwencje przyjmował, świadomie kształtowany przez niego etos badacza. Chcieliśmy uchwycić to, co nazywa się czasem „ludzkim geniuszem” i mierzy się siłą wpływu, jaki osoba wywiera na innych. Stąd obecność w książce również tekstów o charakterze osobistych wspomnień i przyczynków do biografii. Właściwa proporcja nie została jednak, jak nam się wydaje, zachwiana. Czytając dziś Raszewskiego, prowadzimy z nim żywą rozmowę – a bywa, że nawet spór – dzięki czemu lepiej rozumiemy miejsce, z którego mówimy.

Spis treści

Agata Adamiecka-Sitek Wstęp  

Tomasz KubikowTeatr w świecie widowisk po dwudziestu latach

Artur Duda Futbol jako widowisko i jego emancypacja w świetle Teatru w świecie widowisk Zbigniewa Raszewskiego

Halina Waszkiel Fakty i wizje. Żywot Bogusławskiego

Patryk Kencki Raszewski staropolski

Piotr MorawskiStaroświecczyzna i postęp czasu, czyli jakiego teatru Polacy potrzebują

Michał Zadara Dramaty o modzie. Z inspiracji Staroświecczyzną i postępem czasu

Maria Prussak Inscenizacja romantyczna czy romantyczny dramat?

Ewa Bal Historia teatru polskiego? O dyskursie historycznym z punktu widzenia mobilności kulturowej i Śląska

Mirosława M. Bułat Na skrzyżowaniu. Z warsztatu transnarodowej historii teatru

Małgorzata Sugiera Konstelacje: Raszewski jako twórca kanonu sztuk Zapolskiej i Rittnera

Agnieszka Wanicka Mój bilet do teatru

Jan Ciechowicz „Krótka historia teatru polskiego” jako bestseller. Dzieło i jego recepcja

Marek Piekut Sztuka i odpowiedzialność. Próba rekonstrukcji poglądów estetycznych Zbigniewa

Joanna Walaszek Sto przedstawień w opisach polskich aktorów i trzy w Raptularzu 1967/1968

Dobrochna Ratajczakowa Wokół refleksji Raszewskiego o widowiskach. Inne spojrzenie Raszewskiego

Krystyna Duniec Raptularz 1967/1978 jako seria intymnych śladów.

Maciej Nowak Dieta Profesora Raszewskiego

Hanna Baltyn Nauki Profesora Zbigniewa Raszewskiego

Anna Schiller Lekcje prywatne Raszewskiego

Marek Waszkiel Szkoła „Pamiętnika Teatralnego

Milan Lesiak Trzymać fason. Zbigniewa Raszewskiego portret własny w listach do Małgorzaty Musierowicz

Noty biograficzne

Bibliografia książek autorstwa Zbigniewa Raszewskiego

Bibliografia prac cytowanych

Indeks

Klienci kupili również

 • 30,00 zł

  Drugi tom z serii Nowe Historie podejmuje refleksję  nad faktami w dyskursie historycznoteatralnym, a także w domenie samego teatru rozumianego jako sztuka i jako praktyka społeczna, bo tu właśnie pojęcie faktu wydaje się wyjątkowo złożone i otoczone dodatkowymi trudnościami.

  30,00 zł
 • Joanna Krakowska

  Pierwsza książka z serii Teatr publiczny. Przedstawienia 1765–2015 wydawanej wspólnie przez Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Instytut Sztuki PAN. Publikacja Joanny Krakowskiej to dziesięć bogato ilustrowanych esejów o sztuce teatru, środowisku teatralnym i inteligencji czterech powojennych dekad.

 • 0,00 zł
  Zbigniew Raszewski

  Zbiór tekstów o polskim teatrze po 1958 roku jest jedną z planowanych, lecz nigdy nieukończonych książek wybitnego historyka i znawcy teatru Zbigniewa Raszewskiego. Wersja cyfrowa dostępna w Encyklopedii teatru polskiego

  0,00 zł
 • 40,00 zł

  Czwarty tom z serii Inna Scena, poświęconej kwestiom tożsamości płci, seksualności i cielesności w polskim teatrze. Nie proklamuje on „końca męskości”, ale stawia pytania o to, czy destabilizacja jej tradycyjnej koncepcji, z jaką mamy współcześnie do czynienia, może doprowadzić do zmiany patriarchalnego paradygmatu.

  40,00 zł