W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości

Wydawnictwo: Wydawnictwo TRIO, Instytut Teatralny im.Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-7436-316-7
Rok wydania: 2012
Seria wydawnicza: Inna Scena
Liczba stron: 372

30,00 zł

„Świat i sztuka są, zgodnie z myśleniem poststrukturalistów, wehikułami dla tożsamości, sposobami jej dyscyplinowania, wyrażania i utrwalania. Pułapkę można rozszczelnić, jeśli zrozumiemy, jak działa. Ideologie tożsamości uchwycone zostały w opozycjach, mających za zadanie wyznaczenie granic człowieczeństwa: człowiek/zwierzę, człowiek/maszyna, kobieta/mężczyzna, dziecko/dorosły, swój/obcy, żywy/umarły. Autorzy monografii pokazują jednak, że przy pomocy tych samych dzieł, które na pozór bronią status quo, można zbudować wyzwalający dyskurs. Szukają drogi pomiędzy dwoma dominującymi w filozofii XX wieku poglądami: jeden z nich podkreśla, że sztuka jest wyłączona z reguł retorycznych i polityki komunikacyjnej; drugi daje nadzieję, iż przy pomocy sztuki możemy „ugiąć” dyskurs. W XXI wieku, w konsekwencji „zwrotu performatywnego”, stanowiska te występują zwykle łącznie, ale Polska humanistyka rzadko prezentuje tak wszechstronne podejście, jak to, z jakim mamy w tym przypadku do czynienia. Monografia pokazuje w działaniu instrumentarium pojęciowe humanistyki przełomu XX i XXI wieku, odnosząc je przekonująco do polskiej rzeczywistości kulturowej. Ważne jest jednak i to, że przekracza granice uniwersytetu, że Autorzy wypowiadają się na temat kondycji ludzkiej, dając tym samym czytelnikom coś więcej niż teoretyczne spekulacje.” z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Ingi Iwasiów Książka W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości jest pierwszą monografią wydaną w serii Inna Scena Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Dotąd w serii ukazały się tomy zbiorowe: Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego (2006), Ciało, płeć pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze (2008), Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer (2009), Koniec męskości. Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer.

Źródło: www.instytut-teatralny.pl

Klienci kupili również