Nowość zdjęcie Polskie Tańce Narodowe

Polskie Tańce Narodowe

Wydawnictwo: Sorus

ISBN/ISSN: 978-83-66664-07-4
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2021

70,00 zł

więcej mniej

Książka "Polskie Tańce Narodowe" to materiał szkoleniowy mający służyć instruktorom, nauczycielom,
choreografom, młodym tancerzom oraz pasjonatom, których polska kultura narodowa inspiruje do pracy
twórczej i kreatywnych działań artystycznych. Publikacja ta jest uzupełnioną próbą usystematyzowania
najważniejszych cech choreometodycznych pięciu polskich tańców narodowych. Podstawą zebranego
kompendium wiedzy jest wieloletni i bezpośredni kontakt autorki z formą stylizowaną i praktyką sceniczną.
Współpraca z wieloma wybitnymi ekspertami, choreografami i etnografami zaowocowała powstaniem
niniejszej pomocy naukowej. Novum stanowi opracowanie tłumaczenia powyższych materiałów na język
angielski dla środowisk polonijnych w kolejnym wydaniu. Będzie ona przystępną i czytelną formą,
tutorialem dla wielu zespołów na całym świecie oraz odbiorców indywidualnych. Autorka czerpała
inspiracje, współpracując artystycznie z licznymi zespołami pieśni i tańca na świecie, z wielbicielami i
pasjonatami tańca oraz studentami z Japonii. Szczególnie oni są zafascynowani polskim dziedzictwem
kulturowym. Zofia Czechlewska - Doktor sztuk muzycznych. Tancerka, pedagog, choreograf, konsultant.
Wieloletnia solistka baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny. Pedagog tańca ludowego i
charakterystycznego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Autorka
książki Historia tańca. Założycielka Szkoły Tańców Polskich. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodzona tytułami Zasłużony Działacz Kultury oraz Zasłużony dla
Kultury Polskiej. Odznaczona złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego i
Częstochowskiego oraz Odznaką Honorową Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

sorus.pl