Nowość zdjęcie Mnene w epoce przedsokratyków

Mneme w epoce przedsokratyków

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL

ISBN/ISSN: 978-83-7306-913-8
Miejsce wydania: Lublin
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 232
Oprawa: twarda

47,00 zł

więcej mniej

utor analizuje znaczenie słowa mneme(pamięci) w epoce przedsokratyków: we wczesnych źródłach literackich, w dramacie greckim, u Herodota, Tukidydesa i sofistów, dając pierwszą monografię tego zagadnienia w literaturze naukowej. Każdemu zagadnieniu poświęcony jest osobny rozdział, pokazujący specyfikę użycia mneme wynikającą z charakteru danego dzieła i myśli przewodniej danego autora. Każde z 65 miejsc występowania mneme poddano badaniu kontekstualnemu, dzięki czemu można zobaczyć, jak pozornie zwyczajne słowo nabiera nowego znaczenia, którego inaczej by nie dostrzeżono.

bonito.pl