Nowość zdjęcie Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych

Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych

Wydawnictwo: PWSFTviT, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN/ISSN: Michał Pabiś-Orzeszyna
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 194
Oprawa: broszura

44,90 zł

więcej mniej

Michał Pabiś-Orzeszyna podjął się tematu niełatwego, również ze względu na konieczność uporządkowania znacznej materii. Nie tylko wywiązał się dobrze z tego zadania, ale z uporządkowania tego uczynił jedną z największych wartości swojej książki. Publikacja nie tylko stanowi nader kompetentne kompendium wiedzy o tzw. zwrocie historycznym w badaniach filmoznawczych, lecz także zaproszenie do dyskusji i apel o autorefleksyjność filmoznawców. Jej lektura uzmysławia metodologiczną wielość i różnorodność nurtu uważanego potocznie za jednolity. Pabiś-Orzeszyna pisze o tym przekonywająco, podając liczne dowody i osadzając je w rozmaitych kontekstach. Ukazując rozbieżności, nie tylko je porządkuje, przedstawiając przy tym własną propozycję wewnętrznych podziałów, ale też odsłania unifikacyjne dążenia humanistyki jako takiej. Dodatkowym walorem monografii, wynikającym z jej podstawowych założeń, jest analiza instytucjonalnego funkcjonowania nauki, w tym wypadku – filmoznawstwa.
Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Zwierzchowskiego

www.azymut.pl