Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna - idee i praktyka

Wydawnictwo: Attyka

ISBN/ISSN: 978-83-65644-41-1
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 243
Oprawa: broszura

W monografii znalazły się prace, opisujące wybraną tematykę z wielu perspektyw badawczych i ani-macyjnych. Mamy tu erudycyjne, wprowadzające w temat, jak również ukazujące go w kontekście kulturo-wo-społecznym, wszystkie zakończone ogólniejszą, szerszą refleksją (...) – otrzymujemy pracę ważną, potrzebną, wypełniającą lukę w badaniach nad teatrem, co więcej – kierującą rozważania nad teatrem w Polsce w nową stronę (...) Można wręcz napisać, że jest to tematyka pionierska, która powinna zostać zauważona i szerzej przedyskutowana z różnych perspektyw badawczych. Dotyczy bowiem pograniczy różnych dyscyplin naukowych i działań animacyjnych - zarówno wiedzy o teatrze, pedagogiki, psychologii, jak również zarządzania teatrem, czy szerzej – instytucjonalnego zarządzania kulturą.
Z recenzji dr hab. Ewy Kocój

attyka.net.pl

Klienci kupili również