Dramaturgia polskiego teatru lalek

Wydawnictwo: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-927763-8-3
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 383

35,00 zł

Istotą książki Dramaturgia polskiego teatru lalek jest próba sproblematyzowania zagadnienia „lalkowości” wybranej grupy dramatów i scenariuszy teatralnych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza skupia uwagę na oryginalnych sztukach pisanych przez polskich autorów świadomie i celowo dla teatru lalek, tak dramatopisarzy dawnych (Kownacka, Ośnica, Wilkowski), jak i najmłodszych (Guśniowska, Jarosz, Prześluga). Druga część stawia sobie za cel tropienie „lalkowości” w adaptacjach tekstów niedramatycznych (głównie epickich, np. baśni) oraz dramatycznych niepisanych dla teatru lalek, ale przez tenże teatr zaanektowanych. Autorka pyta zarówno o to, co „lalkowego” dostrzegł adaptator w utworze wyjściowym, jak i o to, czy sięgnięcie po lalki wniosło coś nowego do jego interpretacji. Zamieszczony na końcu książki Mały słownik dramatopisarzy obejmuje biogramy autorów sztuk lalkowych omawianych lub wzmiankowanych w książce.

Źródło: at.edu.pl

Klienci kupili również