Wyprzedaż zdjęcie Oblicza Płci. Literatura

Oblicza Płci. Literatura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii curie-Skłodowskiej

ISBN/ISSN: 978-83-7784-172-3
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 224

17,50 zł

więcej mniej

Na niniejszy zbiór zatytułowany "Oblicza płci. Język-Kultura-Edukacja" składa się dwadzieścia osiem artykułów będących naukową refleksją polskich badaczy nad kwestiami genderowymi w ważnych i często zazębiających się obszarach: języku, szeroko pojętej kulturze oraz edukacji - stąd trzy części książki. Należy jednak podkreślić, iż wiele z przedstawionych szkiców ma charakter interdyscyplinarny i trudno je przypisać jednoznacznie tylko jednemu z tych działów. Ową rozmaitość tematyczną i problemową oraz wiążące się z nią różnorodne perspektywy badawcze uznajemy za istotny walor książki.

Źródło: www.epos.osdw.pl