Wokół Krasińskiego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN/ISSN: 978-83-233-3403-3
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 251

36,00 zł

więcej mniej

Książka Wokół Krasińskiego to zbiór studiów poświęconych związkom poety z kulturą francuską i zachodnioeuropejską literaturą romantyczną, rozważaniom nad jego stosunkiem do historii oraz nad dramatami i ich dziejami scenicznymi, wreszcie lekturom zbiorów korespondencji.

Źródło: www.azymut.pl