Grecja i jej historia w twórczośco Cypriana Norwida

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

ISBN/ISSN: 978-83-23202464-8
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 358

36,00 zł

więcej mniej

Książka poświęcona obecności historii Grecji w twórczości Norwida – miejsca narodzin historii Europy. Według poety greckie początki pozwoliły na stworzenie mechanizmów umożliwiających diagnozę duchowej kondycji współczesności poprzez analizowanie jej stosunku do greckiego mitu złotego wieku. Zideologizowanie sposobu prezentowania greckich osiągnięć zarówno w epoce oświecenia, jak i romantyzmu było dla Norwida dowodem na trwałe zafałszowanie wizerunku Grecji, zaś marginalizacja potrzeby zachowania minionych zdarzeń i pokoleń w pamięci była bodźcem do próby scalenia i uchronienia przed zapomnieniem duchowych losów Europy. Helleński sposób konceptualizowania rzeczywistości ma jednak nie tylko zalety, lecz niesie z sobą poważne niebezpieczeństwa. Poeta gromadzi wiedzę, by trafniej diagnozować problemy, które ludzie Zachodu odziedziczyli wraz z greckimi początkami cywilizacji.

Źródło: www.azymut.pl