Szekspir w adaptacjach Sulajmana al-Bassama

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN/ISSN: 978-83-233-3365-4
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 87

38,50 zł

więcej mniej

Sulajman al-Bassam należy do grona najbardziej wszechstronnych i oryginalnych artystów związanych z arabską sceną teatralną. Jego adaptacje utworów Williama Szekspira od dekady zdobywają uznanie widzów na całym świecie. Mimo dużej popularności oraz przychylnych recenzji krytyków twórczość al-Bassama nie doczekała się jak dotąd wnikliwego i wielostronnego opracowania naukowego. Niniejsza publikacja to próba krytycznego spojrzenia na dotychczasowe osiągnięcia kuwejcko-brytyjskiego dramaturga i reżysera. Prezentowane analizy stanowią punkt wyjścia do dalszych rozważań, dla których kontekstem stają się kwestie związane zarówno ze współczesnym teatrem arabskim, jak i wymianą międzykulturową nieustannie dokonującą się w przestrzeni sztuki. Sebastian Gadomski - arabista, autor monografii zatytułowanej Teatr i dramat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Kraków, 2011). Obecnie wykłada w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Źródło: www.wuj.pl