Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek

ISBN/ISSN: 83-7174-667-9
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 317

38,00 zł

więcej mniej

„Książka przedstawia generalny problem – zmianę w sposobach przejęcia dziedzictwa antycznego w romantyzmie – jako temat dyskursu kultury europejskiej, który się toczył w filozofii, krytyce, literaturze epoki. Łączy wiele dyscyplin: badania historycznoliterackie i komparatystykę; generalny pomysł wywodzi się z historii idei. Skrótowo mówiąc, chodzi o przemianę antyku ze wzoru estetycznego i repertuaru tematów w tradycję w nowożytnym rozumieniu (…). Praca podejmuje temat ważny właśnie teraz. Wskazuje, jak przemyślenie tradycji antycznej organizuje dyskurs, który myślowo jednoczy tworzącą się w wieku XIX Europę narodów. Ukazuje «jedność w wielości» kultury i chwyta jej dynamikę”. Spis treści Słowo wstępne Jacek Bartyzel Antyk i dramat antyczny w estetyce pokantowskiego idealizmu transcendentalnego Grażyna Królikiewicz Symbol i mit w dziele Creuzera Lucyna Nawarecka O mitach greckich w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego Włodzimierz Szturc Tradycje antyczne w dramacie europejskim doby romantyzmu Elżbieta Zarych Antyczne i pogańskie w kontekście romantycznego chrześcijaństwa w literaturze polskiego romantyzmu Janusz Skuczyński Niemiecka tragedia losu a dramat polski Grażyna Golik-Szarawarska Tadeusz Zieliński o dramacie neohumanizmu XVIII i XIX wieku Beata Baczyńska „Spór o warunki Arystotelesa i przywileje szleglowskie”. Romantyczne odczytanie dramaturgii Calderona Olga Płaszczewska Trzy jedności a romantyczna koncepcja dramatu w świetle pism teoretycznych Alessandra Manzoniego Agnieszka Wojtylak Reminiscencje antyczne w II części Dziadów Adama Mickiewicza – kategoria misterium Jarosław Ławski Eidos wyobraźni. Bohater Dziadów Adama Mickiewicza. Między epopeicznym a tragicznym doświadczeniem świata Grażyna Halkiewicz-Sojak Orfeusz Mickiewicza, Krasińskiego i Norwida na tle tradycji motywu Magdalena Siwiec Orfeusz – vere adeptus. O jednym aspekcie mitu orfickiego w dziełach Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval Elżbieta Wesołowska Królewscy tułacze u Seneki, Szekspira i Słowackiego Włodzimierz Szturc „Nowa Dejanira” Słowackiego: repliki i resemantyzacje Maria Korzeniewicz-Davies Chłopski Arystofanes Juliusza Słowackiego. Między ironią a mistycznym rewelatorstwem Indeks nazwisk

Źródło: www.obta.uw.edu.pl