Małe dramaty. Teatralność liryki Stanisława Grochowiaka

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

ISBN/ISSN: 978-83-7638-189-3
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 181

27,50 zł

więcej mniej

W dramacie tematyzowanie niezwykłej, ambiwalentnej (niszczącej lub ocalającej) siły pamięci i wyobraźni wiąże się często z wprowadzaniem do akcji sobowtórów protagonisty, czego najlepszym przykładem są Lęki poranne. Natomiast poezja podejmująca problem pamięci nabiera często polifonicznego charakteru rozszczepia się na głosy, pozornie lub faktycznie mnoży podmioty liryczne. Utwory liryczne nabierają rysów dramatycznych, przedstawiają walkę z myślą, wspomnieniem, wyobrażeniem czy fantazmatem. Fragment rozdziału "Dialogowość - Rzeczy na głosy"

Źródło: www.poczytaj.pl