Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii

Wydawnictwo: DiG, Instytut Historii PAN

ISBN/ISSN: 978-83-7181-772-4
Rok wydania: 2012
Format: 200 x 295
Liczba stron: 136

42,00 zł

więcej mniej

Książka ta powstała z potrzeby ukazania kostiumologii jako pełnoprawnej nauki pomocniczej samej historii oraz jej różnorodnych dziedzin, na czele z historią sztuki, czy też archeologią. Omówiono w niej stan badań polskiej kostiumologii oraz rodzime źródła (materialne, ikonograficzne i pisane), pozwalające poznać noszone w Polsce ubiory. Na wybranych przykładach starano się pokazać metodologię badań kostiumologicznych. Zakres chronologiczny książki obejmuje czasy od początku polskiej państwowości po współczesność. Egzemplifikację kolejnych zagadnień stanowią różnorodne zabytki materialne i wizerunki ubiorów z przekazów ikonograficznych. Obfita, choć tylko wybrana bibliografia ma służyć badaczom i miłośnikom dawnych ubiorów do lepszego poznania wielorakich aspektów ich historii.

Źródło: www.dig.pl