Opery Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek

ISBN/ISSN: 978-83-62558-43-8
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 266

40,00 zł

więcej mniej

Wywodzący się z rodziny ostatniego króla Polski książę Józef Michał Ksawery Poniatowski - dyplomata i senator, kompozytor i śpiewak operowy - był znaną osobistością XIX–wiecznego życia politycznego i muzycznego Włoch i Francji. Stworzone przezeń opery - dziewięć włoskich i trzy francuskie - w jego czasach miały premiery na najbardziej prestiżowych scenach europejskich, m.in. mediolańskiej La Scali, Opery Paryskiej czy Covent Garden w Londynie. Zapomniana twórczość tego międzynarodowego artysty o polskim rodowodzie nie stała się dotychczas przedmiotem szczegółowych badań - niniejsza monografia jest pierwszą pracą pościęconą jego muzyce.

Źródło: www.marszalek.com.pl