Wspomnijcie synów Ulsteru i inne sztuki

Wydawnictwo: Agencja Dramatu i Teatru ADiT

ISBN/ISSN: 978-83-60699-14-0
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 320

35,00 zł

więcej mniej

Antologia jest pierwszym w Polsce, zbiorowym wydaniem utworów dramatycznych Franka McGuinnessa i zawiera sztuki: Wspomnijcie synów Ulsteru w przekładzie Michała Lachmana Niewinność w przekładzie Michała Lachmana Mary i Lizzie w przekładzie Jacka Kaduczaka Ktoś, kto będzie czuwał nade mną w przekładzie Klaudyny Rozhin Jedzie Cygan drogą w przekładzie Klaudyny Rozhin oraz wstęp Michała Lachmana Spojrzenie z oddali. "(...) Twórczość McGuinnessa w szerszym wymiarze otwiera dla tradycji europejskiej przestrzeń, w której nieuświadomione lęki zyskują realną moc. Zawężenie perspektywy, poruszanie się na styku kultur, skupienie się na mikrozdarzeniach owocuje wyostrzeniem spojrzenia, w którego centrum znajdują się wciąż ważkie dylematy moralne, polityczne i artystyczne współczesnej Europy. (...) (...) Wątkiem istotnym zarówno dla twórczości McGuinnessa, jak i jego biografii, jest mierzenie się z doświadczeniem lokalności. Trudno chyba znaleźć we współczesnym dramacie irlandzkim drugiego pisarza, który równie często podejmuje temat kształtowania charakteru człowieka na styku kultur, odmiennych narracji historycznych, sprzecznych światopoglądów i filozofii życiowych. (...)" ze wstępu Michała Lachmana Spojrzenie z oddali Z recenzji spektakli zagranicznych: "Monolog Starego Pypera, otwierający sztukę, ma coś z beckettowskiej bezkompromisowości. Natomiast rozmowy żołnierzy na przepustce ukazują złożone motywy, które popychają ich do działania: popęd seksualny, religię, patriotyzm, a nawet poczucie winy za tragedię Titanica." M. Billington, "The Guardian" o Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme z Hampstead Theatre w Londynie, reż. Michael Attenborough "Przyglądanie się trzem mężczyznom przykutym do kaloryferów niewielu widzom może wydać się ciekawe. Jednak w sztuce Franka McGuinnessa obraz ten jest pochwałą niezłomności, którą człowiek potrafi zachować nawet w najcięższych warunkach. Pisarstwo McGuinnessa jest pełne werwy, wrażliwe i przenikliwe, pełne gniewu i miłości." "The Sunday Times" o Someone Who'll Watch Over Me w Ambassadors Theatre w Londynie, reż. Dominic Dromgoole "Ukazując tragiczny egoizm samobójczej śmierci, McGuinness polemizuje ze stereotypem Irlandii jako sentymentalnej sielanki. Sugeruje, iż bezwzględność i okrucieństwo również pasują do irlandzkiej mentalności, a ponadto stanowią sposób na uporanie się z osobistym cierpieniem." K. Bassett, "The Independent" o There Came a Gypsy Riding w Almeida Theatre w Londynie, reż. Michael Attenborough

Źródło: www.adit.art.pl