Franciszka Urszula Radziwiłłowa - w poszukiwaniu własnego głosu

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

ISBN/ISSN: 978-83-232-2627-7
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 447

48,00 zł

W monografii podjęto zagadnienie narodzin ekspresji literackiej specyficznie kobiecej w dziełach księżnej Radziwiłłowej, które dotychczas opisywane były z punktu widzenia zasług dla historii kultury literackiej i teatralnej ośrodka dworskiego w Nieświeżu oraz znaczenia we wczesnym oświeceniu polskim. Brak wśród współczesnych badaczy polskich czytelnika jej utworów szukającego zapisu indywidualnego doświadczenia egzystencjalnego czy świadectw zmagań o możliwość wyrażenia stanów serca, ciała i ducha, dla których brakowało naówczas języka. Problemy te obszernie przedstawiono we wstępnym eseju, opierając się na nieznanych, dotąd nie wydanych utworów liryki osobistej oraz twórczości dla teatru, a następnie zamieszczono edycję czterech dramatów nie wznawianych od XVIII wieku, ukazujących m.in. zależność od francuskiej powieści Mlle de Scudéry oraz antologię wydobytych z rękopisów ineditów: przykład prozy romansowej, okruchy poetyckie, projekty scenariuszy oraz fragmenty tłumaczeń.

Źródło: www.press.amu.edu.pl