Nowość zdjęcie Dramaturgia Tadeusza Rittnera. Rewizje

Dramaturgia Tadeusza Rittnera. Rewizje

Wydawnictwo: Universitas

ISBN/ISSN: 9788324239955
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 324
Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Tadeusz Rittner długo ?czekał? na taką monografistkę. Sabina Brzozowska od pewnego czasu poświęcała swoją uwagę badawczą twórczości tego niedocenionego dramaturga. Monografia Dramaturgia Tadeusza Rittnera ?

Czytaj więcej

42,00 zł

więcej mniej

Rewizje, efekt jej wielostronnych peregrynacji naukowych, stanowi znakomitą merytorycznie propozycję nowych odczytań dzieł Rittnera, na wielu polach rewidującą niegdysiejsze (obecnie już przestarzałe) ustalenia Zbigniewa Raszewskiego. Książka Brzozowskiej prezentuje bardzo wysoki poziom naukowy, ogromnie dużo wnosi do wiedzy o przedmiocie, ujawnia świetne połączenie kompetencji historycznoliterackich z historycznokulturowymi oraz z wiedzą z dziedziny historii teatru polskiego i obcego, stanowi nadto wzorcowy przykład napisanej mistrzowskim językiem naukowej narracji.

Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Sobieraja

Sabina Brzozowska ? profesor Uniwersytetu Opolskiego, historyczka literatury, autorka monografii Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski (2000), Człowiek i historia w dramatach Tadeusza Micińskiego (2009), W zwierciadle idei. Literatura Młodej Polski ? konteksty (2018) oraz studiów o literaturze przełomu XIX i XX wieku publikowanych m.in. w ?Pamiętniku Literackim?, ?Pamiętniku Teatralnym?, ?Tekstach Drugich?, ?Wielogłosie?, a także w tomach zbiorowych i specjalistycznych słownikach. Współautorka opracowania antologii Myśl teatralna doby postyczniowej (2016), współredaktorka kilku monografii zbiorowych. W 2021 roku zorganizowała międzynarodową konferencję ?Literatura polska i modernizm austriacki. Inspiracje, powinowactwa, dysonanse (w setną rocznicę śmierci Tadeusza Rittnera)?, której pokłosie ukazało się na łamach pisma ?Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza? 2021.