Nowość zdjęcie Teatr angażujący. Teatroterapia drogą wyjścia z izolacji

Teatr angażujący. Teatroterapia drogą wyjścia z izolacji

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza IMPULS

ISBN/ISSN: 9788366990838
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 94
Oprawa: miękka
Dostępność: dostępna (wysyłka do 3 dni)

W książce, którą trzymasz w dłoni, koncentruję się na roli teatru angażującego w życiu osób zepchniętych na margines lub narażonych na wykluczenie społeczne. Znajdziesz w niej różnorodne wskazówki dotyczące możliwości budowania i rozwijania ich potencjału za pomocą działań teatralnych.

Czytaj więcej

44,00 zł

więcej mniej

Od wielu lat zajmuję się tworzeniem teatru angażującego, prowadzę warsztaty oraz zajęcia arteterapeutyczne (na temat teatroterapii, choreoterapii, dramy). Poza tym realizuję projekty artystyczne, rozwojowe, terapeutyczne, edukacyjne, którymi chcę się podzielić. Moim celem jest przedstawienie własnej perspektywy oraz idei działania z różnymi grupami.

W niniejszej publikacji omawiam istotę teatru zaangażowanego i angażującego. Ponadto prezentuję kilka projektów teatralnych swojego autorstwa, które opisują działania społeczne, terapeutyczne, rozwojowe oraz angażują emocjonalnie jednostki biorące w nich udział. Moje doświadczenia zawodowe dotyczą głównie pracy z osobami niepełnosprawnymi, należącymi do mniejszości seksualnej oraz kobietami (działalności związanej z przeciwdziałaniem przemocy wobec nich i edukacji w tym zakresie).