Wstęp do teatru stosowanego. Do kogo należy teatr?

Wydawnictwo: AST

ISBN/ISSN: 978-83-63287-33-7
Rok wydania: 2021
Oprawa: broszura
Dostępność: dostępna (wysyłka do 3 dni)

Książka prof. Darka Lukicia stanowi wgląd w bardzo szeroką i różnorodną dziedzinę, która od lat 90. XX wieku określana jest mianem teatru stosowanego.

Czytaj więcej

40,00 zł

Jest to szeroki wachlarz praktyk scenicznych, które rozwijały się od lat 70. XX wieku (a są zakorzenione i ugruntowane, jak pokazuje książka, w znacznie starszych tradycjach i doświadczeniach) i występują pod nazwą teatru ze społecznością, teatru dla rozwoju, teatru forum, itpAutor dostarcza rzetelnie opracowanej wiedzy teoretycznej (nie pomijając najnowszych doniesień), którą sprawnie zestawia z konkretnymi realizacjami w teatrach instytucjonalnych, jak i nieinstytucjonalnych (przede wszystkim na poziomie lokalnym). Badacz eksponuje nie tylko rolę twórcy, aktora/uczestnika, ale też odbiorcy aktu twórczego, a w szczególności niewidzialnych wykonawców i niewidzialnych publiczności. W publikacji zostały poruszone tematy takie jak teatr włączający (inkluzywny), teatr stosowany jako forma performatywnego zaangażowania i reprezentacji osób z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi, teatr terapeutyczny (obejmujący obszary psychodramy i dramaterapii, teatry szpitalne i spektakle związane z opieką paliatywną). Prof. Darko Lukić bada poza tym sposoby teatralnej reprezentacji osób społecznie nieuprzywilejowanych (ubogich i bezdomnych, niewykształconych, przedstawicieli mniejszości etnicznych i wyznaniowych, osób starszych), poświęca także uwagę zagadnieniom feminizmu, kultury queer i teorii crip oraz ich obecności w działaniach teatralnych. Wiele miejsca poświęca rozważaniom nad teatrem dla rozwoju społecznego, resocjalizacji poprzez teatr, teatrem partycypacyjnym i aktywizmem performatywnym. Osobny segment stanowią także kwestie ewaluacji projektów teatru stosowanego. Poprzez indywidualne ujęcia różnych typów i podtypów teatru stosowanego prof. Darko Lukić kompleksowo komentuje ogólne problemy towarzyszące realizacji projektów scenicznych w rozmaitych środowiskach, najczęściej z udziałem osób i grup wykluczonych, a także rozważa kwestie inkluzywności teatru, społecznych konstrukcji norm oraz reprezentacji kulturowej Innych i mniejszości. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego prowadzonego na Wydziale Reżyserii Dramatu w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w 2021 r.

Klienci kupili również