Polska krytyka teatralna XX wieku. Sylwetki krytyków. Wybrane problemy

Monika Gabryś- Sławińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii curie-Skłodowskiej

ISBN/ISSN: 978-83-227-9262-9
Miejsce wydania: Lublin
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 249
Oprawa: broszura

35,00 zł

więcej mniej

Recenzowana praca stanowi naturalną kontynuację zbiorowej monografii zatytułowanej Polska krytyka teatralna XIX wieku. Postaci i zjawiska, pod redakcją Moniki Gabryś-Sławińskiej (Lublin 2017). Tym samym tom wpisuje się w nurt zainteresowań krytyką teatralną tak silnie obecny we współczesnych badaniach teatrologicznych, stanowiąc jego uzupełnienie w odniesieniu do zjawisk tego nurtu w kulturze XX wieku. […] Część pierwsza przynosi uporządkowane chronologicznie artykuły poświęcone krytykom XX wieku i ich myśli teatralnej, część druga – rozważania skupione wokół wybranych zagadnień i problemów typowych dla dwudziestowiecznego myślenia o dokonaniach krytycznych.

Z recenzji dr hab. Anny Sobieckiej, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

www.azymut.pl

Klienci kupili również