Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz.II

Michał Kuziak (red.), Bartosz Maciejewski (red.)

Wydawnictwo: Universitas

ISBN/ISSN: 97883-242-3008-2
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 434
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami

Spis treści

 

1.Michał Kuziak, Komparatystyka i postkolonializm. Wprowadzenie
2. Maciej Michalski, Słowianofilstwo polskie pierwszej połowy XIX wieku na temat religii przodków. Rekonesans w dyskurs postkolonialny
3.  Daniel Kalinowski, Brodziński skolonizowany?
4. Damian Kubik, XIX-wieczna Słowiańszczyzna południowa wobec opozycji Slavia – Europa
5. Anna Marta Dworak, Polskość w mocy obcych żywiołów – o demontażu dyskursu okcydentalistycznego w pismach Edwarda Dembowskiego
6. Arent van Nieukerken, Przeznaczenie narodów zachodniosłowiańskich w oczach Aleksieja Chomiakowa. Perspektywa postkolonialna
7. Helena Markowska,  Mendog w literaturze polskiej I. poł. XIX wieku. Perspektywa postkolonialna
8. Magdalena Siwiec, Romantyczne arcycykle orientalne: „Les Orientales” i „Sonety krymskie”
9. Dirk Uffelman, (Nad-)kompensacja wymuszonej emigracji: „Księgi” Mickiewicza, czyli jeszcze raz o resentymencie antykolonialnym
10.  Barbara Stelmaszczyk, Między wschodem i zachodem - narracja Norwida w grze  o tożsamość narodu
11. Sławomir Rzepczyński, Inteligencja polska w projekcie dekolonizacyjnym Norwida
12. Paweł Bukowiec, Powtórzenie w „Quidamie” Cypriana Norwida: perspektywa postkolonialna ?
13.  Iwona Węgrzyn, Nieoczywiste pożytki z teorii postkolonialnych w badaniach nad polskim wiekiem XIX. Przypadek Michała Grabowskiego
14. Maria Bracka, Peryferyjne narracje kolonialne: casus pisarzy pogranicza polsko-ukraińskiego połowy XIX wieku
15.  Elżbieta Dąbrowicz, Raporty o „stanie niewoli”. Z pism Adama Jerzego Czartoryskiego i Karola Boromeusza Hoffmana
16. Tomasz Ewertowski, Hybrydyczność a literackie obrazy poturczenia i rusyfikacji w romantyzmie polskim i serbskim
17. Wacław Forajter, O patriotach, włościanach i synach Szamila.  Glosy do literatury „kaukaskiej”
18. Ewa Wojciechowska, Tyszyński, piękny negr i uniwersalność
19.  Paulina Abriszewska, Inny jako maska? „Pioska Murzyna” Teofila Nowosielskiego, studium przypadku
20. Maciej Junkiert, Black Athena po polsku − wokół dziewiętnastowiecznych sporów
21. Eliza Kącka, „Obywatel świata" czy „człowiek prowincji". Samoświadomość kultury polskiej w wypowiedziach Stanisława Brzozowskiego a dyskurs postkolonialny
22. Grzegorz Marzec, Logika spóźnionego postkolonializmu. Przypadek Jarosława Marka Rymkiewicza
23. Wojciech Hamerski, Śmierć senatora. Słabość i siła powtórzenia w „Dziadach" Radosława Rychcika
24.  Agnieszka Korniejenko, Propagandowe oblicza Tarasa Szewczenki
25. Dorota Kołodziejczyk, Naród, wyobraźnia, produkcja: materializm kulturowy w ujęciu postkolonialnym