Wyprzedaż zdjęcie Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo

Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN/ISSN: 978-83-233-3007-3
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 302

18,00 zł

więcej mniej

To pierwsza w Polsce socjologiczna praca dotycząca złożonych relacji między płcią, migracjami, etnicznością, religią a obywatelstwem, przygotowana przez młode socjolożki Agnieszkę Małek i Martę Warat. Autorkom udało się pozyskać teksty uznanych badaczy i badaczek z zakresu tej problematyki, które pisane są generalnie z perspektywy krytycznej refleksji feministycznej i genderowej. Dotychczasowe studia nad tym tematem nie prezentowały w tak wielowymiarowy, intersekcjonalny sposób złożoności problemów kobiet, nie ukazały także ich mobilizowania się obywatelskiego i etnicznego oraz budowania własnej podmiotowości w skomplikowanym wielokulturowym kontekście.

Źródło: www.naukowa.pl