Wyprzedaż zdjęcie Suwerenność i posłuch. Problematyzacje autorytetu w wybranych utworach... A. Strinberga

Suwerenność i posłuch. Problematyzacje autorytetu w wybranych utworach... A. Strinberga

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN/ISSN: 83-233-2168-X
Rok wydania: 2006
Format: 165x240
Liczba stron: 477

20,00 zł

więcej mniej

W książce tej autor podejmuje refleksję nad problemem autorytetu w twórczości Augusta Strindberga i ukazuje jego wagę w kontekście hermeneutycznym i antropologicznym. Poddaje on wielostronnemu oglądowi pojawiające się w wybranych dziełach Strindberga pytania o autorytet, a także motywy literackie, które owe pytania aktualizują. „Książka Piotra Bukowskiego podejmuje mało znane w Polsce zagadnienie teoretyczno-literackie w odniesieniu do wciąż źle u nas znanego Augusta Strindberga. Zważywszy na wysokie kompetencje Autora: językowe, teoretyczno- i historycznoliterackie, pisarskie, wreszcie filozoficzne (...), spodziewałem się książki interesującej i ważnej. Nie zawiodłem się. Przedstawiona praca jest plonem dojrzałej refleksji naukowej i zasługuje na bardzo wysoką ocenę” Z recenzji wydawniczej profesora Lecha Sokoła Piotr Bukowski – adiunkt w Zakładzie Filologii Szwedzkiej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią literatury Szwecji i Niemiec oraz zagadnieniami przekładu literackiego. Opublikował m.in. monografię Ordnungsschwund – Ordnungswandel. Pär Lagerkvist und der deutsche Expressionismus (2000).

Źródło: komentarz wydawcy