Gody życia. Dramat współczesny w IV aktach

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN/ISSN: 978-83-7969-427-3
Rok wydania: 2015
Format: 200 x 200
Liczba stron: 279

39,90 zł

więcej mniej

Niniejsze wydanie, jako pierwsze z przygotowywanego cyklu związanego z twórczością dramatyczną Przybyszewskiego, stawia sobie za cel krytyczne opracowanie Godów życia. Dramat ten nie ma podobnej edycji – ze wstępem interpretacyjnym oraz komentarzem edytorskim, i znany może być jedynie z wydania z roku 1910. Prezentowana tu edycja wynika z konieczności dostarczenia brakujących wznowień dzieł i podyktowana jest potrzebą krytycznego dyskutowania o dorobku najsilniej (być może) oddziałującego na pisarskiego ducha twórcy polskiej, a także europejskiej literatury przełomu XIX i XX wieku. Takie wydanie ma umożliwić skoncentrowanie się na silnych i słabych stronach samego utworu i zrównoważyć nawarstwioną z biegiem lat literaturę na temat Przybyszewskiego, stawiającą na drugim planie to, co o znaczeniu autora powinno świadczyć najbardziej – jego twórczość.

Źródło: wydawnictwo.uni.lodz.pl