Wyprzedaż zdjęcie Dobra kultury w Sieci

Dobra kultury w Sieci

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN/ISSN: 978-83-229-3276-6
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 250 + CD

19,00 zł

więcej mniej

Publikacja "Dobra kultury w Sieci" ukazuje możliwości wypracowywania wspólnych bibliotekom, archiwom i muzeom założeń metodologicznych, standardów metadanych oraz narzędzi słownikowych, służących dokumentacji dziedzictwa kulturowego i udostępnianiu informacji o nim. Przedstawione zostały nowe rozwiązania metodologiczne, do których można zaliczyć rozbudowę istniejących standardów, powstawanie nowych, a także opracowywanie i wdrożenie technologii, oferujących lepszą jakość zwłaszcza w zakresie udostępniania informacji. Osobną grupę tekstów stanowią artykuły prezentujące projekty oraz kolekcje udostępnione online. Ilustracje i tabele uzupełniające treść artykułów zostały zamieszczone na dołączonej do książki płycie CD, zawierającej prezentacje w technologii flash.

Źródło: www.olesiejuk.pl