W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie pandemii

Współpraca: Kamil Pietrowiak, Waldemar Rapior, Janina Zakrzewska

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-66124-49-3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Typ publikacji: e-book (PDF)
Format: 145

Raport z badania prowadzonego z osobami kierującymi instytucjami teatralnymi w Polsce

Plik zawiera e-book w formacie PDF. 

POBIERZ PDF

Czytaj więcej

0,00 zł

więcej mniej

Raport przygotowany w ramach badań polskiego życia teatralnego w czasie pandemii, prowadzonych w 2020 roku z inicjatywy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Ogłoszone w marcu 2020 czasowe zamknięcie instytucji kultury z powodu pandemii COVID-19 postawiło osoby kierujące instytucjami teatralnymi przed wyjątkowymi wyzwaniami. W obliczu wielu niewiadomych musiały one rozwiązywać niespotykane wcześniej problemy oraz przyjąć strategię działania umożliwiającą przetrwanie tego czasu w bezpieczny i minimalizujący straty sposób.

Aby zrekonstruować sytuację i przybliżyć jej specyfikę, zespół socjologów w składzie: Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, Kamil Piotrowiak oraz Waldemar Rapior, z pomocą Janiny Zakrzewskiej, przeprowadził w maju i czerwcu 2020 dwuetapowe badania osób kierujących instytucjami teatralnymi. Pierwsza (ilościowa) część opierała się na danych sondażowych, gromadzonych za pomocą kwestionariusza online, druga (jakościowa) na wywiadach indywidualnych, przeprowadzonych zdalnie z wybranymi osobami, które wzięły udział w pierwszej turze badań. Raport jest próbą odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób teatry i osoby nimi zarządzające zareagowały na lockdown, co sprawiło im największą trudność, z czym zaś radziły sobie dobrze lub bardzo dobrze.

Koordynatorki projektu: Maria Babicka, Justyna Czarnota. Konsultant naukowy: Tomasz Kukołowicz.

Treść

Wstęp   —   5

I. Informacja o badaniach 
  —   7

II. Najważniejsze ustalenia badawcze   —   14
W podobnej sytuacji, ale w innym położeniu   —   15
Niedoinformowanie   —   19
Online jako możliwość, wyzwanie i problem   —   20
Poczucie braku wsparcia   —   22
Środowisko teatralne jako coś, co jest i czego jednocześnie nie ma   —   23
Jest źle, ale będzie (może) lepiej   —   24

III. Wyniki analizy informacji pozyskanych w trakcie  badań sondażowych   —   25
Co działało w pandemii, a co nie?   —   26
Co teatry robiły w pandemii?   —   31
Co różnicowało zaangażowanie teatrów w nowe formy  działalności w czasie pandemii?   —   34
Nowe formy prezentacji działalności programowej   —   45
Teatry w walce z pandemią   —   48
Teatry pomagające innym (w sferze kultury)   —   50
Główne zmiany w sposobach pracy teatrów   —   52
Czy teatry mierzyły się już kiedyś z sytuacją podobną do tej, w której się znalazły w związku z pandemią?   —   55
Czy chcieliby coś Państwo dodać na koniec?   —   57

IV. Wyniki analiz informacji pozyskanych w trakcie wywiadów indywidualnych   —   65
Uwagi wstępne    —   66
Na czym oprzeć decyzje? Źródła wiedzy w czasie pandemii   —   68
Podstawowe strategie działania   —   73
Teatr online jako możliwość, wyzwanie i problem   —   84
Współpraca środowiska teatralnego w czasie pandemii   —   94
Problemy, czyli codzienność teatru w czasie pandemii   —   101
Uwagi na koniec   —   121

Aneks  
—   124
Kwestionariusz ankiety internetowej   —   125
Scenariusz wywiadu jakościowego   —   138
Spis tabel   —   143

Produkty powiązane

Klienci kupili również