Kronika teatrów muzycznych PRL lipiec 1944 - czerwiec 1989

Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

ISBN/ISSN: 83-7063-361-7
Rok wydania: 2003
Format: 240x170
Liczba stron: 335

Tom zawiera kalendarium wydarzeń w dziedzinie opery, operetki i baletu w politycznym kontekście komunistycznej Polski lat 1945-1989; działało wtedy 19 państwowych, ustabilizowanych teatrów muzycznych. W "Kronice" odnotowano otwarcia scen i nowo zbudowanch teatrów, ważniejsze premiery, osiągnięcia artystów, zmiany dyrekcji, tendencje repertuarowe, a także występy zagranicznych zespołów i solistów w Polsce oraz wybrane występy zespołów z Polski za granicą. Zawarte tam informacje o wystawieniu 87 nowych oper, baletów i pantomim oraz różnorodnych form widowisk muzycznych dla dzieci, a także 72 utworów operetkowo-musicalowych dają obraz twórczości scenicznej polskich kompozytorów tamtego czasu. Kronika została opracowana na podstawie prasy kulturalnej i codzinnej, programów teatralnych i wydawnictw jubileuszowych teatrów; sięgano też do książek wspomnieniowych, prac magisterskich i archiwów. Małgorzata Komorowska (ur. 1939). Dyplomantka Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowej Szkoły Muzycznej w Warszawie - od 1982r. wykładowca tej uczelni. Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii teatru, współpracownik IS PAN. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Fundacji Kościuszkowskiej. Ważniejsze książki: "Szymanowski w teatrze" (1992) i "Teatry muzyczne Drugiej Rzeczpospolitej" (1997)