Kontekstowy miks. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

ISBN/ISSN: 978-83-7654-043-6
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 426
Dostępność: zapas wyczerpany

Spis treści: Grażyna Gajewska Wstęp: komiks jako przykład konwergencji kultury popularnej i wysokoartystycznej (Inter)tekstualność komiksów Jerzy Szyłak - O fabularności małych form komiksowych Paweł Hamera - Rozwój sztuki komiksu w XIX-wiecznych brytyjskich periodykach satyrycznych Michał Wróblewski -Komiks a literatura. Narracyjne zabawy literackie na przykładzie Tristama Shandy’ego Martina Rowsona Evangelia Moula - Komiksy w nauczaniu poetyki humoru Michał Traczyk - Komiksowy soundtrack, czyli co muzyka ma wspólnego z komiksem Marek Kaźmierczak - „Co pomyślałbyś o swoim życiu, gdyby Śmierć była twoją starszą siostrą? – Komiks The Sandman jako wprowadzenie do „tanatologii popularnej” Aleksandra Drzał-Sierocka - Choroba w dymkach i obrazkach. Obraz AIDS i chorego w antologii Komiks kontra AIDS Między komiksem a filmem Marianna Michałowska - Wyobraźnia miejska – między komiksem, filmem i rzeczywistością Kamila Tuszyńska - O przenikaniu się komiksu i filmu, czyli próba usensownienia kultury masowej na przykładzie HP i Giuseppe Bergman Milo Manary Katarzyna Krawczyk - Między literaturą a filmem — komiks Zbrodnia i kara (1980) Piotra Dumały jako preludium animacji na motywach powieści Dostojewskiego (2000) Anna Śliwińska - Kreska i dźwięk – sztuka komiksu w teledyskach filmowych Pamięć, historia, polityka Paweł Timofiejuk - Polski komiks jako narzędzie propagandy Bernadetta Matuszak-Loose - Nie tylko prasowe losy komiksu niemieckiego. O jego funkcji estetycznej i polityczno-demokratycznej po 1945 roku Jarosław Pacuła - Słowo jako obraz. Stylizacja językowa w komiksie historycznym (cykl Epizody z Auschwitz) Grażyna Gajewska - Postpamięć jako marzenie senne – Achtung Zelig! Druga wojna Krzysztofa Gawronkiewicza i Krystiana Rosenberga Bartłomiej Janicki - Potrzeby i możliwości wykorzystania komiksów historycznych w szkolnej edukacji historycznej Konteksty (wielo)kulturowe John A. Lent - Afrykańska sztuka komiksu i żartu rysunkowego – wymiar historyczny i współczesny José Alaniz - Komiks rosyjski w trudnych postsowieckich warunkach ekonomicznych Łukasz Wiśniewski - Oswajanie Orientu. Obraz Irańczyków i Iranu w twórczości Margane Satrapi Studia genderowe Justyna Czaja - Dymki, kadry i płeć: o trzech przykładach komiksu kobiecego Rafał Majka - Szaleństwo a władza. Konstruowanie kobiecości na przykładzie superbohaterek mainstreamowych komiksów amerykańskich Rozważania teoretyczno-krytyczne Krzysztof Skrzypczyk - Komiksologia, czyli komiks w przestrzeni teoretyczno-badawczej – na przykładzie Sympozjów Komiksologicznych Thierry Groensteen - Ocena wartości artystycznej komiksów Andrzej Klimczuk - Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa Komiks w bibliotece Milena M. Śliwińska - Komiksoteka – jak i gdzie szukać informacji o komiksie? Przegląd źródeł informacji komiksowej Rafał Wójcik - O pewnej nieobecności. Fanziny komiksowe w polskich bibliotekach

Źródło: komiks.nast.pl