Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci...

red.: Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-923331-8-0
Rok wydania: 2008
Seria wydawnicza: Inna Scena
Format: 179 x 260
Liczba stron: 270
Dostępność: zapas wyczerpany

Drugi tom z serii Inna Scena, poświęcone kwestiom tożsamości płci, seksualności i cielesności w polskim teatrze. Zamieszczone w książce teksty oświetlają szereg niedostatecznie dotąd opisanych zjawisk z historii i współczesności polskiego teatru, ujawniając zarówno konserwatywną funkcję sceny, na której umacnia się płciowe i seksualne emploi, jak i jej wywrotowy potencjał.

Czytaj więcej

Drugi tom z serii Inna Scena, poświęcone kwestiom tożsamości płci, seksualności i cielesności w polskim teatrze. Tom Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze prezentuje wybrane teksty wygłoszone na konferencji naukowej, która odbyła się w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2006. Przywołana w tytule triada wyznacza obszar problematyki wspólnej wielu ważnym polskim przedstawieniom ostatnich lat, które otwarcie stawiają pytania o to, czym jest płeć, rozważają niejednoznaczność relacji, jakie zachodzą między płcią biologiczną a kulturową, wskazują na radykalnie polityczny wymiar indywidualnych tożsamościowych rozstrzygnięć. Uwzględnienie kwestii ciała, płci i pożądania otwiera także możliwość ponownej lektury kanonu dramatycznego i historii teatru, w której uwaga interpretatora skupia się na wpisanych w tekst i scenę konstruktach płciowych, czasem zatartych i niejasnych sygnałach odmienności, momentach seksualnej i płciowej transgresji.

Zamieszczone w książce teksty nie tylko oświetlają szereg niedostatecznie dotąd opisanych zjawisk z historii i współczesności polskiego teatru, ujawniając zarówno konserwatywną funkcję sceny, na której umacnia się płciowe i seksualne emploi, jak i jej wywrotowy potencjał. Są również świadectwem rozległych pożytków, jakie z zaadaptowania narzędzi badawczych oferowanych przez interdyscyplinarne studia nad płcią kulturową i odmiennością czerpać może rodzima teatrologia. Współczesna humanistyka nie ma wątpliwości, że refleksja nad kondycją człowieka nie może pomijać jego społecznie i kulturowo determinowanej płciowości. Ludzka podmiotowość ma bowiem niezbywalny wymiar płci, który przejawia się we wszystkich sferach naszej aktywności. Bez jego uwzględnienia rekonstruowany przez badaczy teatru obraz sceny pozostanie po części przesłonięty.

Spis treści

Agata Adamiecka Inna Scena: kolejna odsłona

Jacek Kochanowski Teatr jako pęknięcie. Perspektywa społecznej teorii queer
Inga Iwasiów Między queer a zwykłością. Pożądanie (na) spektaklu

Jerzy Limon Rozbieranie (się) teatru

Dariusz Kosiński Cóż to za chłopiec piękny i młody... Role chłopięce w kobiecym wykonaniu w polskim teatrze dramatycznym XIX wieku
Julia Odnous Ramy pożądania. Fotografie Marii Wisnowskiej

Ewa Dąbek-Derda Zofii de Ines fantazmaty kobiecości

Maria Janion, Katarzyna Czeczot Rozszarpywanie języka

Błażej Warkocki Homo niewiadomo albo poza zasadą tożsamości. O „Księdze Em” Izabeli Filipiak
Łucja Iwanczewska Konstrukty płciowe w dramatach Stanislawa Ignacego Witkiewicza – denaturalizacja i fantazmatyczność pici
Agata Chałupnik Witkacy i teoria queer

Monika Żółkoś Męska rzecz. Rozważania wokół splotu pożądania i władzy w dramatach Ireneusza Iredyńskiego
Ewa Graczyk Córuś i matuś na rynku pracy: sztuka czy sztuczka?

Krystyna Duniec, Joanna Krakowska Miłość i płeć

Agata Zawrzykraj Cioty, pedzie i homoseksualiści. O różnych modelach przedstawiania homoseksualnego bohatera w teatrze polskim
Agata Adamiecka-Sitek Niedozwolona miłość, zakazana strata: subwersja w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego

Paweł Sztarbowski Pułapki płynnej tożsamości w „Makbecie” i „Woyzecku” Mai Kleczewskiej

Małgorzata Radkiewicz Teoria queer jako metoda analityczno-interpretacyjna. O twórczości filmowej i scenicznej Mariusza Trelińskiego
Henryk Jurkowski Odmieńcy

Indeks osób