Beyond Everydayness. Theatre Architecture in Central Europe

Wydawnictwo: Teatr Narodowy w Pradze

ISBN/ISSN: 978-80-7258-364-5
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 608 + 970 zdjęć

Obszerna, bogato ilustrowana monografia w języku angielskim na temat rozwoju przestrzeni teatralnej w Europie Środkowej. Zbiorowa praca ponad 35 historyków teatru, architektów i teoretyków sztuki zawierająca podstawowe informacje na temat architektury teatralnej. Publikacja uwzględnia także związane z architekturą zagadnienia społeczne, historyczne, polityczne, kulturowe i geograficzne oraz  uwarunkowania charakterystyczne dla poszczególnych regionów. Książka prezentuje 73 budynki teatralne sześciu krajów Europy Środkowej: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. Tekstom towarzyszy zróżnicowana dokumentacja fotograficzna oraz plany architektoniczne wykonane w jednej skali, by dać czytelnikowi możliwość porównania poszczególnych gmachów. Poszczególne obiekty przedstawiono w szerszym kontekście dzięki historycznym wprowadzeniom. Wybór zaprezentowanych budynków wynika z funkcji oraz roli, jaką gmachy spełniały w różnych okresach historycznych. Z tego też względu zawarty materiał podzielono na dziewięć rozdziałów charakteryzujących poszczególne okresy. Podstawowe tematy uzupełniono zagadnieniami koncentrującymi się na obszarach towarzyszących architekturze teatralnej lub reprezentujących określone zjawiska funkcjonujące poza tradycyjnymi gmachami teatralnymi. Perspektywy na przyszłość i próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłość budownictwa teatralnego przedstawiono w sześć wywiadach z wybranymi ekspertami. Książka zawiera rozbudowaną bibliografię, indeksy i suplementy. (informacja własna)

Klienci kupili również