Rekonstrukcje. Teatr Polski we Wrocławiu 1946 - 2011

Wydawnictwo: Teatr Polski we Wrocławiu

ISBN/ISSN: 978-83-930986-1-3
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 896

To bogata (896 stron) księga, w której staramy się dać świadectwo legendarnej przeszłości i żywej teraźniejszości. Stąd też tekst Rafała Węgrzyniaka Teatr Snów i Wielkie Zwierciadło Historii. Reżyserzy Teatru Polskiego we Wrocławiu (1946–2010) opisujący wielkich reżyserów Teatru Polskiego oraz tekst Jolanty Kowalskiej Teatr Polski. Siły i środki, który jest próbą zbiorowego portretu wybitnych aktorów Teatru Polskiego (również młodej generacji). Ważnym tekstami są również artykuły Piotra Rudzkiego O dramaturgu w Teatrze Polskim we Wrocławiu z trzema dygresjami oraz Opowieści o teatrze polskim w listach. Korespondencja do Zdzisława Grywałda 1945–1975. W pierwszym autor pokazuje, że nowoczesne myślenie o teatrze, którego jednym z wyznaczników jest udział w pracy nad przedstawieniem dramaturga, zaczęło się w Teatrze Polskim już w roku 1949. Drugi to unikatowy i po raz pierwszy publikowany zbiór listów do Zdzisława Grywałda, dyrektora Teatru Polskiego w atach 1954–1962, napisanych przez najważniejszych dla teatru i powojennej kultury twórców (m.in. Juliusz Osterwa, Wilam Horzyca, Jakub Rotbaum, Bohdan Korzeniewski, Kazimiera Iłłakowiczowna, Jan Kott, Kazimierz Dejmek czy Tadeusz Kantor). Kolejna część książki poświęcona jest Jerzemu Grzegorzewskiemu, Tadeuszowi Różewiczowi, Janowi Klacie (esej Anny R. Burzyńskiej) i Krystianowi Lupie (tekst Nowy prąd). Trzecią część książki poświęcamy opisom przedstawień i recepcji, która im towarzyszyła (m.in. Jan Kott, Szekspir we Wrocławiu, Jeszcze o "Jak wam się podoba"; Zaufanie. Nad "Nie-Boską komedią" Jerzego Grzegorzewskiego; Alicja Szumańska, Przestrzeń i myśl. Spektakle ze Świebodzkiego; Społeczeństwo spektaklu. Zapis debaty wokół "Snu nocy letniej" w reżyserii Moniki Pęcikiewicz). Ostatnia część książki to ważny głos dyrektorów Teatru Polskiego: Skuszanki i Krassowskiego, Jacka Bunscha, Jacka Wekslera, Pawła Miśkiewicza, a także pełna dokumentacja wszystkich premier na przestrzeni 65-lecia.

Źródło: www.teatrpolski.wroc.pl

Klienci kupili również