Ekonomika teatru

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-931155-9-4
Rok wydania: 2011
Seria wydawnicza: Seria instytucjonalna
Format: 158 x 258
Liczba stron: 183
Dostępność: nakład wyprzedany; niedostępny u wydawcy

Pionierska - zarówno dla polskiej kultury jak i ekonomii - naukowa praca dr Hanny Trzeciak poświęcona analizie form finansowania instytucji kultury – szczególnie teatrów – w systemie wolnorynkowym.

Książka dostępna w postaci cyfrowej w Encyklopedii teatru polskiego

Czytaj więcej

Pionierska - zarówno dla polskiej kultury jak i ekonomii - naukowa praca dr Hanny Trzeciak poświęcona analizie form finansowania instytucji kultury – szczególnie teatrów – w systemie wolnorynkowym.

Szczególną uwagę poświęca autorka definicjom dóbr publicznych i merytorycznych, które są efektem działania instytucji kultury, wskazując na decydująca rolę źródła finansowania w kształtowaniu ilości i jakości tych dóbr. Na przykładzie teatru, dokumentując to także badaniami innych ekonomistów, wskazuje, że „dobra merytoryczne są dobrami pożądanymi przez społeczeństwo, gdyż służą realizacji wspólnego, wartościowego społecznie celu.”

Hanna Trzeciak zajmuje się charakterystyką ekonomiczną teatru jako specjalnego typu instytucji. Bada – przywołując także zagraniczne prace naukowe – modele ekonomicznego zachowania teatru w sytuacji gospodarki wielosektorowej, wyznacza miejsce czynnika ekonomicznego wśród innych czynników determinujących poziom działalności artystycznej. Omawia mechanizmy i źródła finansowania teatrów za granicą (szczególnie w Wielkiej Brytanii i USA), zestawiając je z sytuacją w Polsce. Ocenia znaczenie zastosowanego mechanizmu finansowania dla poziomu artystycznej działalności teatrów, podejmuje próbę określenia i zdefiniowania mierników niezbędnych dla zbadania poziomu działalności artystycznej i proponuje oryginalną koncepcję badań empirycznych, wprowadzając do rachunku ekonomicznego instytucji zmienną jakości artystycznej.

Książka dostępna w postaci cyfrowej w Encyklopedii teatru polskiego