Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

ISBN/ISSN: 978-83-231-4278-2
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 296
Oprawa: broszura

„Podjęty został temat ważny i aktualny przede wszystkim w sensie naukowym, ale także praktycznym. Autorka zebrała bardzo szeroki materiał źródłowy, który zanalizowała przy pomocy odpowiednio dobranych metod. W rezultacie otrzymaliśmy szerokie, kompleksowe spojrzenie na zagadnienie roli kultury i partycypacji w kulturze w średnich miastach Polski. Praca niewątpliwie dostarcza nowej wiedzy na omawiany temat i w tym sensie stanowi wkład do geograficznych badań nad kulturą jako ważną funkcją miasta i nad sytuacją miast średnich”.
Z recenzji prof. Janusza Słodczyka (Uniwersytet Opolski)

„[Praca] wzbogaca wiedzę o obrazie i pozycji miast średnich w procesie transformacji strukturalnej polskiej przestrzeni, ogarniającym kulturę, gospodarkę i społeczeństwo na przełomie XX i XXI wieku […]”.
Z recenzji prof. Andrzeja Klasika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

www.azymut.pl

Klienci kupili również