Nie tylko klaun i tygrys. Szkice o sztuce cyrkowej

Małgorzata Leyko (red.), Zofia Snelewska-Stempień

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwerstytetu Łódzkiego

ISBN/ISSN: 978-83-8142-227-7
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 189
Oprawa: twarda

Książka, którą oddajemy w ręce czytelników, prezentuje wyniki badań kulturoznawców i socjologów. Nie ogranicza się bynajmniej do opisania historii sztuk cyrkowych, ale umiejscawia je w szerokim kontekście społecznym, antropologicznym i kulturowym. [...] Okazuje się, że cyrk -ta poślednia rozrywka dla dzieci i „pospólstwa" - jest głęboko zakorzeniony w naszej historii i kulturze. Do dziś fascynuje i stanowi inspirację. Sam podlega przeobrażeniom - jego najbardziej współczesne formy w niczym nie przypominają już jarmarcznej budy. Oczywiście, przedstawiony zbiór tekstów nie jest w żadnym stopniu wyczerpujący ani kompletny w zakresie poruszanej tematyki. Wydaje się jednak, że w kontekście ubogiej literatury polskojęzycznej poświęconej sztukom cyrkowym może stać się zarzewiem dyskusji na ten temat, a także będzie pierwszym krokiem do uznania sztuki cyrkowej za wartą uwagi badaczy sztuk performatywnych.
Ze Wstępu

www.azymut.pl

Klienci kupili również