Gangliony pękają mi od niewyrażalnych myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Sokołowi

Magdalena Hasiuk (red.), Antoni Winch (red.)

Wydawnictwo: Instytut Sztuki PAN

ISBN/ISSN: 978-83-65630-77-3
Rok wydania: 2019
Format: 205 x 270
Liczba stron: 489
Oprawa: Broszura ze skrzydełkami

62,00 zł

więcej mniej

SPIS TREŚCI
Tabula gratulatoria 9
Antoni Winch Istnienie wielokrotnie poszczególne – Lech Sokół 11
Giovanna Tomassucci Witkacy osservato con gli occhi di falco .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Witkacy obserwowany wzrokiem sokolim,
przeł. Emiliano Ranocchi 21
Francesco M. Cataluccio Sull’amicizia e il teatro 25
O przyjaźni i o teatrze, przeł. Emiliano Ranocchi .  .  .  .  .  .  .  . 27
Włodzimierz Szturc Trzy wiersze .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Jarosław Komorowski Hej, bracia Sokoły! Z kulturowej biografii sokoła wędrownego
(Falco peregrinus) i gatunków pokrewnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
WOKÓŁ SHAKESPEARE’A
Mirosław Kocur Ku performatyce historycznej – Shakespeare .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Emilia Olechnowicz „W ich milczeniu była wymowa”. O czym milczą bohaterowie
Shakespeare’a? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
WOKÓŁ WITKACEGO
Janusz Degler O przyjaźni Witkacego z Tadeuszem Langierem
i Bronisławą Włodarską. Szkic do biografii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Jan Gondowicz „Każdy idiota wie, co to jest forma”. August Zamoyski
w Zakopanem (1918-1925) 76
Urszula Makowska Rembowski i Witkacy – strony widzące. O ilustracjach
w „Xiędzu Fauście” Tadeusza Micińskiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
Antoni Winch Witkacy i Levin: dalecy i bliscy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Jarosław Gajewski „Oni”, czyli obcość oraz twórczość i miłość w grze
o tożsamość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
Dalibor Blažina Jak gadają chorwaccy „Szewcy”? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Marta Skwara O pewnym zaskakującym aspekcie funkcjonowania
Witkacego w artystycznym obiegu światowym,
czyli jak Witkacy został jedynym w Polsce dadaistą 133
PODRÓŻE SKANDYNAWSKIE
Tomasz Kubikowski Nieujrzane .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Maria Sibińska A Praise of Jest: „Jeppe from the Hill” (1722)
by Ludvig Holberg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152
Knut Brynhildsvoll Når Clio dikter og Pegasus dokumenterer. Noen iakttagelser
angående forholdet mellom fiksjon og autentisitet med
utgangspunkt i Ibsens „Kongsemnerne” og Andreas Munchs
„Hertug Skule” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
PODRÓŻE WŁOSKIE
Dariusz Czaja Nieznane arcydzieło. O „Obrazach Włoch” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177
Piotr Kłoczowski Wyrwane strony. Henri Focillon, „Giovanni Battista Piranesi”
w tłumaczeniu Maryny Ochab 185
UZUPEŁNIENIA DO BIOGRAFII
Jan Michalik Nieznane znane „przemówienie” Tadeusza Pawlikowskiego .  .  .  . 195
Michał Masłowski Portret z tłem. Edmund Ernest-Kosmowski (1900-1985) .  .  .  .  . 208
MIĘDZY POLSKĄ A SKANDYNAWIĄ
Katarzyna Maćkała Mali nieobecni? O postaciach dziecięcych w inscenizacjach
dramatów Ibsena .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225
Małgorzata Omilanowska Odrobina Norwegii w Puszczy Rominckiej 233
Andrzej Kruczyński Skandynawskie impulsy w badaniach
nad teatrem jezuickim w Polsce 247
WOKÓŁ TEOLOGII I RELIGII
Katarzyna
Flader-Rzeszowska Teologia ciszy w dramaturgii Mariusza Bielińskiego 259
Magdalena Hasiuk Heterotopie (z) wyboru? – o „Peronie IV” Adama Szymury .  .  .  . 267
Katarzyna
Wojtysiak-Wawrzyniak Mityczne i mistyczne doświadczenie Thanatosa
w „Krwawych godach” Federica Garcíi Lorki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 277
Katarzyna
Dadak-Kozicka U źródeł teologii muzyki – o aktualności dokonań
Hildegardy z Bingen (1098-1179) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285
Hieronim Chojnacki Uporczywa nieobecność Boga. O kompozycji idei
w „Siódmej pieczęci” Ingmara Bergmana .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 289
Maria Prussak Instytucja a jednostka (przyczynek do dyskusji
na temat relacji teatru i Kościoła) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 296
Anna
Kuligowska-Korzeniewska „Idee wywrotowe” Szaloma Asza .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 301
OD FILOZOFII DO HISTORII
Ludwik Bielawski U źródeł teatru .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 309
Jagoda Hernik Spalińska Trzy Elektry. Poetyka kulturowa teatru greckiego .  .  .  .  .  .  .  . 316
Zbigniew
Władysław Solski O naturze tragedii. Kilka pytań po lekturze Różewicza .  .  .  .  . 327
Rafał Marszałek Piołun, czyli kalendarz historyczny Andrzeja Wajdy .  .  .  .  .  .  . 335
WARIACJE MUZYCZNE
Ewa Wąchocka Muzyka i ciało. Kłopotliwe związki? 347
Katarzyna
Szymańska-Stułka Muzyka i scena. O muzycznej teatralności „Les espaces
du sommeil” Witolda Lutosławskiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 355
EKSPERYMENTY TEATRALNE
Dobrochna Ratajczakowa Narodziny nowego odbiorcy z ducha melodramatu,
czyli Karola Frankowskiego eksperyment pedagogiczno‑estetyczny
363
Witold Wołowski W kręgu dramaturgii codzienności – (nowa) „La Baye”
Philippe’a Adriena i jej aparat perytekstowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 371
Jacek Kopciński „Pudełko” na dusze 378
SPRAWY KOBIECE, CZYLI POWAŻNE
Maria Kłańska „Nie wiem, co to jest sprawa kobieca. Mnie jawiła się ona
jako sprawa ludzka”. Ibsen a kwestia kobieca 389
Ewa Partyga Empatyczny uniwersalizm, czyli Ibsen i Tagore 401
Joanna Krakowska O niższości kobiety i niepotrzebnej sztuce 409
TWARZE I MASKI
Wojciech Dudzik Znamię błazna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 419
Wojciech Sztaba Ginący histrioni metafizycznej prawdy 424
Malwina Głowacka Twarz aktora jako przestrzeń widowiska. Przemyślenia
wstępne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 431
Przemysław Strożek Przed aparatem. Relacje fotografii i performansu w sztuce
dadaizmu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .439
KROTOCHWILE
Urszula M. Grzesińska Komizm i zabawa na przykładzie działalności
Grupy MoCarta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 449
Elżbieta Zimna Nieznane rozdziały z życia Járy Cimrmana, czyli
nowe ślady największego czeskiego geniusza... który
nie zyskał sławy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 455
POWRÓT DO KRAINY DZIECIŃSTWA
Lidia Kuchtówna Koronacja obrazu Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach 461
Indeks osób . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 473

Klienci kupili również