Filmoterapia. Teoria praktyka

Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria

ISBN/ISSN: 978-83-7453-466-6
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 344
Oprawa: broszura

„Książka Małgorzaty Kozubek jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu naukowym opracowaniem zagadnienia filmoterapii. […] Przesłanki tej metody autorka analizuje w rozległym kontekście kultury terapeutycznej, a także w ramach problematyki stricte filmoznawczej, związanej z percepcją filmu“.
Tadeusz Szczepański

„Małgorzata Kozubek zadaje pytanie o możliwości teoretyczne, a także o szanse praktycznej skuteczności wykorzystania filmu do psychoterapii, a zwłaszcza do psychoterapii stosowanej w ramach resocjalizacji młodzieży społecznie nieprzystosowanej. Tak określony cel książki może mieć zastosowanie podwójne, teoretyczne i praktyczne […], co w przypadku pracy z dziedziny humanistyki jest wartością rzadką i cenną“.
Tadeusz Lubelski

www.azymut.pl

Klienci kupili również