Transpłciowość - Androgynia. Studia o przekraczaniu płci

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ISBN/ISSN: 978-83-7865-007-2
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 213

Od niedawna zagadnienie przekraczania granic płci zaczyna coraz częściej pojawiać się w polskim dyskursie publicznym. Osoby transpłciowe i interseksualne, lub w inny sposób przekraczającej granice i konwencje płci, pojawiają się coraz częściej w przestrzeni publicznej. Tematyk transpłciowości i przekraczania konwencji płci zaczyna także coraz częściej pojawiać się w publikacjach akademickich. Niniejsza książka – będąc interdyscyplinarną publikacją, która stara się ukazać zjawisko transpłciowości w szerokim spektrum wielu perspektyw – łączy artykuły z dziedziny socjologii, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa i prawa, a także napisane z punktu widzenia osób działających aktywnie na rzecz środowiska „T”. Publikacja ta w jednym tomie zbiera opracowania różnych aspektów transpłciowości i przygląda się omawianemu zagadnieniu z perspektywy wielu dyscyplin akademickich, łącząc je z punktem widzenia osób, których dotyczy. Jej celem jest zwiększenie zainteresowania problematyką tożsamości i nie-tożsamości płci, a tym samym przyczynienie się do obserwowanego powoli w Polsce „wyjścia z szafy” już nie tylko poszczególnych transpłciowych osób, ale społecznego „coming out-u” zjawiska transpłciowości.

Źródło: kiw.ug.edu.pl