Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ATUT

ISBN/ISSN: 978-83-7432-898-2
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 273
Dostępność: zapas wyczerpany

Książka sytuuje zagadnienia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa w kontekście współczesnych reinterpretacji romantyzmu, rozumianego jako „niedokończony projekt” zachodniej kultury. Autorka koncentruje się na odnajdywaniu w omawianych filmach śladów szczególnej, „racjonalnej”, „sprytnej” romantyczności, wyrażającej się zwłaszcza w postaciach (auto)ironii (Herzog) i silnej melancholii słabego podmiotu (Wenders). Charakterystyczny dla dzieł obu autorów motyw (odmiennie jednak realizowanej) wędrówki stanowi przyczynek do konstruowania narracji, w której ramach czytelnicy książki – wyposażeni w swego typu mentalną „mapę” – są zapraszani do podróżowania tropami „inaczej” romantycznej wyobraźni Wernera Herzoga i Wima Wendersa.

Źródło: www.atut.ig.pl