Drugi numer „Polish Theatre Journal” zatytułowany „Theatre and Community” poświęcony jest szeroko rozumianemu pojęciu teatru społecznego, a także różnorodnym relacjom, jakie zachodzą między teatrem a społeczeństwem. Ze szczególną uwagą przyglądamy się przedsięwzięciom artystycznym i praktykom performatywnym, których sensem jest transformacja rzeczywistości w duchu partycypacji i upodmiotowienia.

Miniony rok upłynął pod znakiem napięć społecznych, które znajdowały swój wyraz także w obszarze kultury, w tym – w kulturze teatralnej. Na powierzchni owych napięć najbardziej widoczne były spory natury personalnej – o obsadę stanowisk w instytucjach kultury – oraz te, dotyczące prób oddziaływania władzy na autonomię instytucji kultury i kształt wydarzeń artystycznych. Pod powierzchnią owych napięć znajdują się zagadnienia dużo większej wagi: jak powinien wyglądać nowy pakt pomiędzy kulturą a społeczeństwem? Oraz – jak pojmowana demokracja w pakcie takim się mieści? Wreszcie – jaki typ działań artystycznych pakt ten byłby zdolny wypełnić? Właśnie analizie tych zagadnień poświęcony jest 2 nr „Polish Theatre Journal”, który oddajemy do rąk czytelniczek i czytelników.

Zawiera on siedemnaście szkiców i rozmów, podejmujących zasadnicze w tym kontekście wątki. Jak wyglądają społeczne procesy wytwarzania demokracji za pomocą narzędzi natury performatywnej? Jak współcześnie kształtują się związki kultury z rozwojem społecznym? Czy nie należy dokonać rewindykacji tradycji teatralnej pod kątem obecnego w niej potencjału społecznego oddziaływania w duchu demokratycznym i transformacyjnym? Jaki jest potencjał tworzonego dziś teatru społecznego wyrosłego na gruncie pozainstytucjonalnym i powstającego w bezpośrednim otoczeniu społecznym? Starając się udzielić odpowiedzi na te pytania, prezentujemy obraz współczesnej (przede wszystkim) polskiej sztuki wspólnoty, teatru tworzonego ze społecznościami i praktyk performatywnych typu non-fiction.

Wątki te podejmujemy, prezentując szkice autorów z obszaru teatru, analizy performatywnej, socjologii, kulturoznawstwa, antropologii i ekonomi. Są wśród nich: Agata Adamiecka-Sitek, Mateusz Chaberski, Ewelina Godlewska-Byliniak, Ewa Guderian-Czaplińska, Łucja Iwanczewska, Zofia Jabłońska, Joanna Jopek, Dariusz Kosiński, Iwona Kurz, Justyna Lipko-Konieczna, Elżbieta Matynia, Łukasz Maźnica, Antoni Michnik, Dorota Ogrodzka, Marekowi Oramus, Roman Pawłowski, Zofia Smolarska, Igor Stokfiszewski, Jan Strycharz, Anna Świętochowska, Barbara Worek, Elżbieta Depta, Agnieszka Jakimiak, Mikołaj Lewicki, Tomasz Rakowski, Agata Siwiak, Mirosław Wlekły, Krzysztof Zarzecki.

Czytaj „Polish Theatre Journal”

Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego