Nowość zdjęcie Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wiekukiej plastyki teatralnej Zenobiusza Strzeleckiego!

Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku

Redakcja: Dorota Buchwald, Dariusz Kosiński

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-66124-29-5
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Format: 27 x 19 cm (t. 1 i 2), 27 x27 cm (t. 3)
Liczba stron: 452 + 648 +672

Najważniejsza publikacja o polskiej scenografii od czasów Polskiej plastyki teatralnej Zenobiusza Strzeleckiego!

Trzytomowa, bogato ilustrowana synteza dziejów polskiej scenografii nowoczesnej (od początków XX wieku do dziś), rozumianej jako sztuka kształtowania przestrzeni i estetyki przedstawień teatralnych i społecznych, a zarazem próba odnowienia refleksji nad nią.

Czytaj więcej

120,00 zł

zamiast 150,00 zł

Trzytomowa, bogato ilustrowana synteza dziejów polskiej scenografii nowoczesnej (od początków XX wieku do dziś), rozumianej jako sztuka kształtowania przestrzeni i estetyki przedstawień teatralnych i społecznych, a zarazem próba odnowienia refleksji nad nią.

Autorki I autorzy reprezentują odmienne perspektywy i metodologie, różne subdyscypliny (historia i teoria teatru, performatyka), dyscypliny (teatrologia i nauki polityczne) czy wręcz obszary ludzkiej działalności (nauka i sztuka).

Omawiane realizacje i projekty w większości odnoszą się do teatru dramatycznego i scen alternatywnych. Opera, taniec i teatr lalek (animacji) pojawiają się tu stosunkowo rzadko. Wynika to z faktu, że scenografia operowa, baletowa czy teatrów tańca przez większość badanego okresu przejawiały te same tendencje, co scenografia przedstawień dramatycznych I alternatywnych. Natomiast w przypadku teatru lalek uznano, że omówienie tego bogatego obszaru wymagałoby odrębnych badań I odrębnej narracji.

Tom 1: Od dekoracji do konstrukcji

Tom pierwszy, napisany przez Dorotę Jarząbek-Wasyl, Wandę Świątkowską i Dariusza Kosińskiego, to próba przedstawienia dziejów scenografii teatralnej do roku 1939 ujęta w kolejne odsłony: myśl i praktyka Stanisława Wyspiańskiego, nowe rozumienie dekoracji, bogactwo i różnorodność scenografii malarskiej, dokonania Reduty i współpracujących z nią scenografów oraz prezentacja dwóch zasadniczych nurtów scenografii awangardowej – konstruktywistycznego i performatywnego. Tom prezentuje stosunkowo najpełniejszą syntezę dziejów polskiej scenografii w omawianym okresie, układającą się we względnie linearną opowieść.

Tom1-1

Tom 1-2

T1-3

Tom 2: W labiryncie przestrzeni I obrazów

Odmienny charakter ma tom drugi, podzielony na dwie części. Pierwszą, Wędrówki po polskiej scenografii teatralnej po 1945 roku, tworzą eseje dotyczące różnych zjawisk polskiej scenografii teatralnej po II wojnie światowej.

Jak wyjaśnia we wstępie do serii prof. Dariusz Kosiński: „Nie mogąc pokusić się na tym etapie o jednolitą i całościową syntezę, na którą jest być może jeszcze za wcześnie autorki tekstów zgromadzonych w tej części: Ewa Dąbek-Derda, Dominika Łarionow i Paulina Skorupska wiodą czytelników przez «labirynt, zwany teatr» wytyczanymi przez nie – często pionierskimi – szlakami, łącząc i prezentując wybrane dokonania polskich scenografów drugiej połowy XX i początków XXI wieku. Podobny charakter ma też podjęta przez Dorotę Buchwald i przeze mnie próba stworzenia swoistego katalogu obrazów i motywów powracających (niekiedy natrętnie) w polskiej scenografii współczesnej”.

W części drugiej tomu, zatytułowanej Sceny życia publicznego. Polska scenografia społeczna XX i XXI wieku, autorzy rozdziałów uzasadniają teoretycznie koncepcję scenografii społecznej (Kamil Minkner), syntetycznie szkicują jej „polskie drogi” (Daniel Przastek) i prezentują rozbudowane studia przypadków: scenografię wielkich narodowych pogrzebów (Paweł M. Mrowiński) oraz mszy odprawianych w czasie pielgrzymek do Polski papieża Jana Pawła II (Paweł M. Mrowiński i Daniel Przastek).

T2-1

t2-2

t2-3

Tom 3: Wystawianie

Tom trzeci to autorska reprezentacja przygotowanej przez Roberta Rumasa wystawy pokazywanej w salach Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki od października 2019 do stycznia 2020. Jest to swego rodzaju „książka wystawowa” lub „galeria w książce” – plastyczna opowieść o scenografii teatralnej i społecznej, opatrzona (tak jak wystawa) W(o)prowadzeniem Doroty Buchwald oraz historyczno-metodologicznym artykułem Dominiki Łarionow o wystawach scenografii jako narzędziach diagnostycznych. Wystawa Roberta Rumasa w Zachęcie nosiła taki sam tytuł jak niniejsza publikacja oraz projekt badawczy, którego jest efektem. I choć formalnie nie stanowiła jego części, powstawała jednak przy wsparciu realizującego go zespołu, była kreacją jednego z jego istotnych członków, jeszcze jedną propozycją wędrówki przez labirynt polskiej scenografii współczesnej.

Wystawa Roberta Rumasa stanowiła ważne ogniwo łańcucha polskich wystaw scenograficznych, zapoczątkowanego w 1913 w Zachęcie międzynarodową Wystawą Nowoczesnego Malarstwa Scenicznego, a jej książkowa postać ma nie tylko walor dokumentacji wydarzenia, ale przede wszystkim stanowi cenne, atrakcyjne wizualnie, albumowe dopełnienie publikacji Zmiana ustawienia.


t3-2

O projekcie

Trzytomowa Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku to zasadniczy efekt i zarazem podsumowanie noszącego ten sam tytuł projektu badawczego realizowanego w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie od marca 2017 do września 2020 w ramach programu „Rozwój 2b” finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr ODW-0161/NPRH4/H2b/83/2016). Zespół realizacyjny projektu tworzyli: Dorota Buchwald (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego), Ewa Dąbek-Derda (Uniwersytet Śląski), Dorota Fox (Uniwersytet Śląski), Michał Januszaniec (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego), Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński), Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński) – kierownik projektu, Agnieszka Kubaś (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego), Dominika Łarionow (Uniwersytet Łódzki), Kamil Minkner (Uniwersytet Opolski), Paweł M. Mrowiński (Uniwersytet Warszawski), Daniel Przastek (Uniwersytet Warszawski), Robert Rumas, Paulina Skorupska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i Wanda Świątkowska (Uniwersytet Jagielloński).

Zawartość

 • 0
  40,00 zł Oczekiwanie na dostawę
  Nowość
  Dariusz Kosiński , Wanda Świątkowska
  1 x
  Redakcja: Dorota Buchwald, Dariusz Kosiński
  ISBN/ISSN: 978-83-66124-30-1
  Rok wydania: 2020

  Tom 1. publikacji Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku

  40,00 zł
 • 1
  40,00 zł Oczekiwanie na dostawę
  Nowość
  Dorota Buchwald , Ewa Dąbek-Derda , Dariusz Kosiński , Dominika Łarionow , Kamil Minkner , Paweł Marek Mrowiński , Daniel Przastek , Paulina Skorupska
  1 x
  Redakcja: Dorota Buchwald, Dariusz Kosiński
  ISBN/ISSN: 978-83-66124-31-8
  Rok wydania: 2020

  Tom 2. publikacji Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku

  40,00 zł
 • 2
  70,00 zł Oczekiwanie na dostawę
  Nowość
  Dorota Buchwald , Dominika Łarionow , Robert Rumas
  1 x
  Redakcja: Dorota Buchwald, Dariusz Kosiński
  ISBN/ISSN: 978-83-66124-32-5
  Rok wydania: 2020

  Tom 3. publikacji Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku Teksty w językach polskim i angielskim.

  70,00 zł

Klienci kupili również